Sunday, April 25, 2010

KWARTIERSTAAT ELWARD HAAGSMA

1a. Ronald Elward * Winsum (Frl) 16-6-1965
1b. living

II

2. living
x ...
3. living

III

4. Jacobus Bernardus Elward * Amsterdam 26-12-1902 (geref.) + Arnhem 9-3-1972; Calculator bij Drukkerij Elsevier, 1947-1955/6 Bedrijfsleider Drukkerij Javabode te Djakarta, Boekhouder
x Leeuwarden 2-1-1929
5. Maria Arnolda Huizinga * Leeuwarden 28-2-1902 + Arnhem 10-12-1975

Jacobus Bernardus Elward en Maria Arnolda Huizinga
 op hun huwelijksdag

6. Sijbe Haagsma * Workum 7-8-1912 + Barradeel 3-5-1963; Eigenaar handel in oliën en vetten, vertegenwoordiger rijwielfabriek

Sijbe Haagsma in 1937
x Wonseradeel 20-5-1936
7. Geertje Kroontje * Exmorra 21-12-1912 + Akkrum 28-5-2000

IV

8. Jacobus Bernardus Elward * Amsterdam 5-1-1879 (geref.) + Amstelveen 19-11-1944; Procuratiehouder Nederlandsche Kas Associatie N.V. te Amsterdam

Jacobus Bernardus Elward in 1938
xI Amsterdam 27-2-1902
9. Johanna Cornelia Loopeker * Amsterdam 13-10-1876 + Amsterdam 30-10-1924

10. Johannes Huizinga (*) Leeuwarden 17-2-1878 + Leeuwarden 4-12-1955; Letterzetter bij de Leeuwarder Courant
x Leeuwarden 13-11-1901
11. Gerritje van der Ferf * Lichtaard 29-10-1876 + Leeuwarden 21-1-1960; Hoofd linnenkamer bij Baron van Harinxma thoe Slooten, commissaris van de koningin te Friesland (woonde in het pand, waar later C&A in werd gevestigd)

12. Taeke Sijbes Haagsma * Workum 13-4-1888 (ned. herv.) + Workum 27-11-1961; Veehouder te Workum (Polderpleats)
x Koudum 10-5-1911
13. Antje Jurjens Bouma * Koudum 23-4-1888 (geref.) + Workum 12-10-1981

Taeke Sijbes Haagsma en Antje Jurjens Bouma in 1911

14. Bauke Wiebes Kroontje * Exmorra 4-3-1878 + Makkum 16-1-1970; Boerenknecht
x Wonseradeel 26-5-1900
15. Riekje Jans de Jong * Makkum 24-8-1872 + Sneek 10-4-1952

Graf kerkhof Exmorra

V

16. Jacobus Bernardus Elward * Amsterdam 16-4-1853 (geref.) + Amsterdam 18-2-1912; Etuimaker
x Amsterdam 23-5-1878
17. Helena Petronella de Tombe * Delft 22-3-1851 (geref.) + Amsterdam 23-1-1912

18. Nicolaas Loopeker * Amsterdam 27-2-1840 + Amsterdam 29-8-1883; Timmerman
xII Amsterdam 8-5-1872
19. Adriana Beijst * Amsterdam 19-2-1836 + Amsterdam 31-3-1901

20. Pieter Huizinga * Leeuwarden 24-12-1850 + Leeuwarden 24-11-1891; Meubelmakersknecht
x Leeuwarden 31-7-1880
21. Maria Arnolda Kromzigt * Gorredijk 5-1-1848 + Leeuwarden 1-2-1944

22. Eelko van der Ferf * Sneek 1-3-1846 + Reitsum 10-11-1900; Boerenknecht
x Ferwerderadeel 22-6-1872
23. Antje Sakes Stelpstra * Ferwerd 30-4-1847 + Reitsum 6-6-1883

24. Sijbe IJnses Haagsma * Tjerkwerd 21-4-1853 + Workum 25-1-1892; Veehouder te Workum

xII Workum 28-12-1882
25. Elisabeth Taekes Deinum * Workum 16-5-1861 + Workum 7-12-1945


26. Jurjen Jeljers Bouma * Koudum 9-1-1856 + Molkwerum 13-10-1919; Landbouwer te Koudum
x Koudum 27-5-1887
27. Trijntje Thomas Abma * Koudum 12-11-1861 + Koudum 22-3-1947; eerder verloofd met Berend Jeremias Gras * 1859 + Hemelumer Oldeferd 4-6-1882 (verdronken)
Jurjen Jeljers Bouma en Trijntje Thomas Abma
 met hun kinderen

28. Wiebe Baukes Kroontje * Piaam 12-8-1851 + Piaam 25-2-1896; Boerenknecht
x Wonseradeel 12-5-1876
29. Geertje Romkes Rusticus * Wolsum 25-3-1847 + Exmorra 7-12-1920

30. Jan Sjoerds de Jong * Allingawier 10-12-1827 + Exmorra 13-2-1909; Arbeider
x Wonseradeel 5-5-1860
31. Hiltje Dirks van der Meer * Wons 20-5-1832 + Exmorra 6-3-1917

VI

32. Johan Gerrit Elward * Amsterdam 22-12-1819 (hersteld luthers) + Amsterdam 15-10-1895; Kassiersknecht; xI Amsterdam 12-9-1849 Johanna de Reijger * Amsterdam 12-4-1822 + Amsterdam 24-1-1850
xII Amsterdam 9-7-1851
33. Maria Petronella Meijer * Amsterdam 5-7-1822 (geref.) + Amsterdam 20-6-1881

34. Abraham de Tombe * Grave 23-5-1815 + Delft 14-5-1870; Tingieter (1839), geweermaker (1862)
x Delft 20-2-1839
35. Alida Gerhard * Amsterdam 23-4-1813 + Amsterdam 21-3-1890

36. Pieter Loopeker g Amsterdam 22-8-1800 + Amsterdam 11-10-1885; Metselaarsknecht
x Amsterdam 17-8-1825
37. Neeltje van Dillen g Haarlem 20-11-1805 + Amsterdam 14-3-1879

38. Johan Coenraat Beijst g Amsterdam 17-2-1799 + Amsterdam 20-11-1864; Roggebroodverkoper
x Amsterdam 12-2-1834
39. Gerritje Albertie g Veere 23-4-1805 + Amsterdam 15-8-1879

40. Johannes Binderts Huizinga * Huizum 26-9-1802 + Leeuwarden 7-1-1886; Timmerman
xII Leeuwarden 13-11-1845
41. Liskje Annes de Vries * Leeuwarden 12-10-1814 + Leeuwarden 11-9-1857

42. Gerrit Kromzigt * Oudega (Small.) 13-1-1813 + Kortezwaag 30-10-1881; Zilversmid (1847/48), goudsmid (1881)
x Opsterland 18-5-1847
43. Maaike Sterringa * Gorredijk 6-9-1819 + Kortezwaag 7-7-1892

44. Gerrit van der Ferf * Kollum 26-11-1811 + Kollum 28-6-1860; Loonmolenaar
x Leeuwarden 15-11-1835
45. Antje Klaprot * Marrum 6-10-1810 + Ferwerderadeel 8-5-1869

46. Sake Sybrens Stelpstra * Marrum 14-9-1814 + Ferwerderadeel 11-4-1851
x Marrum 12-1-1843
47. Antje Minses Bruinsma * Ferwerd 2-12-1815 + Ferwerd 21-9-1902; xII Ferwerd 4-6-1853 Hilbrand Fransen Papma * Ferwerd 20-1-1811 + 1883/1902; Gardenier

48. IJnse Sijbes Haagsma * Ferwoude 1-11-1825 + Tjerkwerd 15-8-1861; Boer te Tjerkwerd
x Workum 9-5-1852
49. Antje Jans Visser * Gaastmeer 19-8-1828 + Tjerkwerd 15-2-1863, zuster van de koopman, winkelier en palinghandelaar Rintje Jans Visser * Gaastmeer 18-2-1827 + Workum 29-10-1897; Burgemeester van Workum

50. Taeke Andries Deinum * Workum 24-1-1838 + Workum 7-4-1908; Visser
xI Workum 28-11-1858
51. Dries Thijmens Brouwer * Hindeloopen 23-10-1838 + Workum 9-3-1880

52. Jeljer Bottes Bouma * Koudum 20-7-1821 + Koudum 13-3-1908; Landbouwer te Koudum
x Koudum 29-5-1845
53. Antje Jurjens Draaijer * Oosterzee 8-5-1825 + Koudum 24-8-1897

54. Thomas Roels Abma * Witmarsum 18-3-1814 + Molkwerum 13-8-1909; Landbouwer te Koudum (1841, 1861), veehouder te Molkwerum (1909)
x Hennaard 27-2-1841
55. Pietje Annes Boschma * Hennaard 14-12-1818 + Molkwerum 2-11-1909

56. Bauke Jans Kroontje * Gaast 11-2-1804 + Gaast 8-7-1875; Boerenknecht
x Wonseradeel 8-5-1830
57. Akke Klazes Kooistra g Piaam 16-9-1810 + Gaast 25-2-1866

58. Romke Jacobs Rusticus g Westhem 16-6-1811 + Exmorra 16-1-1875; Boerenknecht
x Wonseradeel 3-5-1834
59. Jetske Thijsses Dijkstra * Slooten 1809 + Idsegahuizum 8-6-1868

60. Sjoerd Everts de Jong g Ferwoude 28-6-1789 + Allingawier 8-4-1856; Boerenknecht
x Wonseradeel 24-3-1821
61. Trijntje Jacobs van der Zee g Makkum 9-3-1797 + Wonseradeel 28-7-1862

62. Dirk Idzes van der Meer g Wons 7-4-1799 + Wons 25-10-1870; Boerenknecht
x Wonseradeel 13-5-1826
63. Gerbrig Wybes Schonenga g Wolsum 9-10-1803 + Wons 14-2-1878

VII

64. Johan Fredrik Elward g Amsterdam 17-8-1791 (luthers) + Amsterdam 25-1-1854; Hoedestoffeerder
x Amsterdam 24-3-1819
65. Maria Christiana Schäffer/Scheffer g Amsterdam 11-9-1787 (hersteld luthers) + Amsterdam 13-8-1832; xI Amsterdam (ondertrouw) 14-9-1810 Hans Hermanus Böke/Beuke * Eder (nu Erder), Graafschap Lippe-Detmold 1784/85 + Amsterdam 20-6-1816; Suikerraffinadeursknegt (zoon van Hans Hermanus B. en Maria Holstermann)

66. Jacob Meijer g Amsterdam 14-5-1797 (geref.) + voor 1851; Hoedemaker
x Amsterdam 1-8-1821
67. Elisabeth Sara Hekker g Amsterdam 27-9-1796 (hersteld luthers) + Amsterdam 13-8-1876; Baker

68. Leendert de Tombe g Delft 3-8-1788 (geref.) + Delft 5-12-1832; Plateelbakkersknecht
x Delft 29-5-1808
69. Petronella Jongeneel g Rotterdam 8-9-1784 (geref.) + Delft 16-2-1855

70. Johann Heinrich Gerhardt/Gerhard * Ropperhausen (11 km ten noordoosten van Ziegenhain, landgraafschap Hessen-Kassel) 3-2-1788 + Amsterdam 11-5-1824; Tapper
x Amsterdam 25-4-1813
71. Aleida Hendrika Moost g Deventer 25-5-1788 + Amsterdam 16-8-1829

72. Johannes Theodorus Loopeker g Amsterdam 9-3-1781 + Amsterdam 15-11-1832; Steenkopersknecht
o Amsterdam 18-4-1800
73. Lena Bolhooven g Amsterdam 12-1-1780 + Amsgterdam 3-3-1845

74. Johannes van Dillen * 1755 + Amsterdam 18-6-1809; xI Amsterdam 4-12-1778 Cornelia Kramer/Craamer * ... b Amsterdam, Wester Kerkhof 19-10-1797
o Amsterdam 16-2-1798
75. Dingena de Vos g Haarlem 19-8-1764 + Amsterdam 6-6-1829; Schoonmaakster

76. Johan Coenraat Beijst * Schlüchtern (Keurpalts) 18-9-1768 (geref.) + ...; Broodbakker, Poorter te Amsterdam sed. 14-2-1799
o Amsterdam 21-12-1798
77. Adriana Bragt g Amsterdam 7-5-1773 + Amsterdam 30-10-1812

78. Petrus Nicolaas (Pieter) Alberti g Groningen 17-9-1769 (r.k.) + Amersfoort 19-1-1822; Militair; xII Amersfoort 3-9-1814 Pieternella Tulp * Nijkerk … + Amersfoort 7-2-1850
x ...
79. Alida (Aaltje) van Willige g Hoorn 26-7-1768 (geref.) + Amersfoort 21-7-1812

80. Bindert Sybrens Huizinga g Huizum 24-6-1763 + Leeuwarden 2-2-1818; Guardenier
x Huizum 10-8-1800
81. Joanna Margreta Coster g Leeuwarden 22-8-1778 + Huizum 28-11-1847

82. Anne Jans de Vries * Woudsend 7-10-1786 + Sneek 29-9-1827; Schippersknecht (1813), justitiedienaar (1827)
x De Knipe 19-8-1810
83. Aaltje Berends Six/Siks * Den Haag 1784/85 + Sneek 28-8-1836

84. Johannes Kromzigt g Helmond 11-6-1775 + Dokkum 24-8-1826; Commies der rijksbelastingen
x Deurne 15-5-1802
85. Maria Arnolda Boers g 's-Hertogenbosch 17-1-1781 (geref.) + Leeuwarden 29-12-1847

86. Harmanus Tjesses Sterringa g Gorredijk 31-1-1796 (geref.) + Dokkum 19-2-1874; Koopman, meester-schilder (exposeerde in Leeuwarden in 1844 en 1854), glazenier, winkelier, boekhandelaar, lommerdhouder, diaken, ouderling
x Beetsterzwaag, Opsterland 24-4-1817
87. Elske Gerbens Stiemstra * Kuikhorne 14-3-1795 (geref.) + Gorredijk 2-2-1871
Elske Gerbens Stiemstra,
geschilderd door haar schoonvader

88. Jan van der Ferf * Leeuwarden 23-12-1784 (geref.) + Leeuwarden 24-8-1836; Statenbode te Leeuwarden (1824)
x Kollum 10-2-1811
89. Maria Geertruida Faber g Kollum 13-2-1785 (geref.) + Leeuwarden 18-1-1862

90. Jan Michiel Klapro(d)t * Marrum 1778/79 + Leeuwarden 25-2-1838; In 1814 soldaat in het 3e Bataillon Infanterie Landmilitiete Campen onder leiding van Pabst
x Leeuwarden 26-11-1807
91. Hyke Sjoerds * Leeuwarden 30-6-1787 + Sneek 28-9-1847

92. Sybren Baukes Stelpstra g Marrum 16-1-1785 (geref.) + Ferwerderadeel 6-2-1855; Arbeider, guardenier in 1830, behoorde met zijn vrouw in 1835 tot de eerste groep Afgescheidenen te Marrum
x Marrum 10-5-1812
93. Antje Sakes Boonstra g Marrum 12-3-1786 (geref.) + Ferwerderadeel 19-5-1865

94. Minse Douwes Buursma/Bruinsma g Blija 22-7-1770 (geref.) + Ferwerd 1-1-1839; Gardenier
x Ferwerd 20-5-1798
95. Hiltje Gerrits Walker g Ferwerd 26-4-1772 (geref.) + Ferwerderadeel 9-9-1840

96. Sijbe Jetses Haagsma * Tjerkwerd 26-11-1793 (geref.) + Workum 18-12-1864; Boer te Tjerkwerd en Workum
x Wonseradeel 18-10-1823
97. Hylk IJnses Sterkenburg g Ferwoude 27-10-1799 (geref.) + Ferwoude 26-12-1851

98. Jan Rintjes Visser g Workum 9-10-1793 (geref.) + Workum 1-11-1863; Koopman en palinghandelaar te Workum
x Workum 11-8-1824
99. Pierkje Wiegers Visser g Gaastmeer 15-7-1795 (geref.) + Workum 29-10-1847

100. Andries Ulbes Deinum * Workum 13-7-1812 (geref.) + Workum 29-7-1853; Visser
x Workum 14-6-1837
101. Janke Klazes de Jong * Franeker 22-8-1817 (ned. herv.) + Wonseradeel 15-3-1870

102. Thijmen Jans Brouwer g Hindeloopen 26-2-1803 (geref.) + Hindeloopen 13-5-1839; Varensgezel (1825)
x Workum 18-12-1825
103. Lijsbeth/Elisabeth Alles Visser g Workum 31-5-1801 (geref.) + Workum 9-5-1875

104. Botte Jeljers Bouma g Slooten 20-1-1765 (geref.) + Koudum 29-11-1822; Boer te Koudum; xI Oudega, Hemelumer Oldeferd 5-5-1790 Hinke Rimmers uit Oudega
xII Koudum 14-6-1821
105. Trijntje Andries van Solkema g Munnekeburen 11-7-1799 (geref.) + Koudum 1-12-1864

106. Jurjen Christiaans Draaijer g Wyckel 17-3-1793 (r.k.) + Koudum 14-9-1855; Landbouwer
x Gaasterland 23-4-1819
107. Jantje Wiegers Otter g Echten 14-9-1800 (geref.) + Koudum 17-11-1877

108. Roelof Freerks Abbema g Hidaard 31-3-1777 (geref.) + Koudum 19-6-1843; Landbouwer
x Terzool 20-5-1804
109. Doetje Thomas Boersma * Terzool 1778/79 + Barradeel 19-9-1847

110. Anne Jans Boschma g Goënga 11-8-1791 (geref.) + Hennaard 30-6-1866; Landbouwer
x Hennaarderadeel 6-7-1811
111. Ruurdje Ruurds Feytsma g Dronrijp 20-1-1791 (geref.) + Hennaard 8-3-1871

112. Jan Baukes Kroontje g Gaast 19-3-1765 (geref.) + Gaast 15-12-1827
x Gaast 15-10-1797
113. Grietje Sjoerds Bakker g Gaast 31-3-1776 (geref.) + Gaast 1805

114. Klaas Johannes Kooistra g Kooyhuizen 14-10-1764 (geref.) + Piaam 26-11-1830; Boer
x Piaam 15-1-1810
115. Wybrigien Alberts van der Velde * ca 1785 + Piaam 26-2-1823

116. Jacob Hotses Rusticus * Hieslum 8-6-1773 + Allingawier 8-8-1846; Boer
x Westhem 17-6-1798
117. Mary Ykes Ykema g Westhem 23-12-1781 + Allingawier 9-10-1845

118. Thijs Sierks Dijkstra g Idsegahuizum 4-4-1784 + Idsegahuizum 22-8-1853; Boer te Idsegahuizum
x Piaam 3-4-1808
119. Pyttrik Pytters Tilleboer g Makkum 28-10-1787 + Ferwoude 6-3-1861

120. Evert Harmens de Jong g Marssum 24-2-1743 + Ferwoude 20-11-1820; Boerenknecht
x Gaast 13-12-1778
121. Befke Harmens g Gaast 1-5-1752 + Ferwoude 1802

122. Jacob Dirks van der Zee * Idsegahuizum 5-2-1764 + Sneek 16-2-1848?
x Groningen 20-11-1794, Delfzijl 19-12-1794
123. Gepke Jans * Bedum 28-4-1771 + ...

124. Idzert Dirks van der Meer g Wons 15-9-1771 + Hennaarderadeel 3-11-1853 (85 jaar oud); Arbeider, te Pingjum in 1811
x Wons 13-5-1798
125. Joukjen Hanses (van der Meer) g Idsegahuizum 10-2-1771 + Wonseradeel 2-4-1847 (77 jaar oud)

126. Wybe Pieters Scho(o)ninga * Tjerkwerd 3-9-1779 + Makkum 23-5-1845; Olijslagersknecht
x Wolsum 18-4-1802
127. Tittie Tjerks van ’t Zet * Sanfirden 8-5-1777 + Makkum 9-1-1838

VIII

128. Arnold Elward g Amsterdam 16-4-1756 (luthers) b Amsterdam 19-9-1802
o Amsterdam 24-4-1783
129. Catharina Elisabeth Potgieser g Iserlohn 8-1-1760 (luthers) b Amsterdam 4-2-1808

130. Christian Philipp Schäffer/Scheffer g 1746/47 b Amsterdam 10-4-1809; Schoenmaker; mogelijk broer van Hendrik Christiaan Schäffer uit Corbach in Waldeck (zoon van Christina Elisabeth Hagebos)
o Amsterdam 27-4-1786
131. Anna Christiana/Catharina Elisabeth Friem(s)/Pfriem * Wesel 1761/62 + Amsterdam 28-9-1813; Lodewijk Friems is getuige bij de doop van haar dochter Maria Christiana

132. Christoffel Meijer g Amsterdam 9-7-1766 (luthers) + ...; Krantenrondbrenger, krantenman
o Amsterdam 19-3-1790
133. Pieternella Maria Wilkens g Amsterdam 13-12-1767 + ...

134. Dirk Hekker g Linde, Den Ham 5-12-1756 + Amsterdam 28-5-1819; Bakkersknecht, Poorter te Amsterdam sed. 4-6-1783; oI Amsterdam 5-9-1783 Maria van Velthuysen
oII Amsterdam 2-5-1794
135. Berendina Carels g Amsterdam 20-3-1774 + ...; Naaister

136. Abraham de Tombe g Delft 14-9-1758 + Delft 1-3-1829; Turfdrager en bierkruijer
x Delft 8-5-1785
137. Maria van Zolingen g Delft 7-10-1753 b Delft 3-9-1810

138. Jacobus Jongeneel g Rotterdam 20-10-1733 + Delft 19-10-1814; Winkelier
o Rotterdam 26-7-1778
139. Neeltje Silo g Delfshaven 19-1-1755 + Delft 29-8-1820; Haar broers Pieter en Cornelis waren matrozen op VOC schip De Pauw, dat op 11-5-1774 vertrok uit Delfshaven en op 25-10-1774 aankwam in Batavia, Pieter en Cornelis overleden beide in Azië op 19-9-1775, Cornelis stapte op 31-7-1774 in Kaap de Goede Hoop over op het schip Stavenisse, dat op 22-2-1775 aankwam in Batavia

140. Johann Henrich Gerhardt * Gehau, Ziegenhain 21-5-1759 + …
x Groß Ropperhausen 12-5-1782
141. Anna Catharina Gilsen * Groß Ropperhausen 6-1-1758 + ...

142. Andries Moost/Moots (Motz) g Hessen-Homburg 1738/39 + Deventer 15-4-1822; Koopman, Burger van Deventer sed. 12-8-1785, schutter op de stadsweiden
x Deventer 7-6-1781
143. Aaltje van Veelen g Hall (Veluwe) 9-11-1749 + Deventer 2-10-1817

144. Pieter Loopeker g Amsterdam 19-1-1746 b Amsterdam 23-8-1791
o Amsterdam 22-11-1771
145. Jannetje Enklaar g Amsterdam 12-2-1744 b Amsterdam 3-11-1796

146. Friedrich/Fredrik Bolhoove * Bingum (Oost-Friesland) 1748/49 + Amsterdam 9-2-1820; Soldaat en later provoost op VOC schip De Pauw, dat op 12-10-1767 uit Delfshaven zeilt en in Batavia aankomt op 8-6-1768, aschkanman; xII Amsterdam 14-1-1785 Lucretia van der Horst * Kampen 1759 + Amsterdam 22-2-1798
o Amsterdam 18-4-1777
147. Trijntje Smit g Amsterdam 29-9-1751 b Amsterdam 15-4-1783

148. Joost van Dillen g Cuijlenburg (Culemborg) 1-5-1721 + tussen 7-3-1781 en 26-11-1786; oII Amsterdam 26-11-1779 Hendrikje Arends van Vlagtwedde ... b Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 26-11-1786
o Amsterdam 21-4-1747
149. Neeltje van Es g Koudekerk aan de Rijn 13-2-1718 b Amsterdam, Wester Kerkhof 10-10-1779

150. Jan de Vos g Haarlem 15-1-1734 + ...
x Haarlem 31-3-1755
151. Pieterneltie Keven/Keeve g Haarlem 3-1-1734 + ...

152. Johann Ludwig Baist * Schlüchtern 8-8-1726 + Schlüchtern 14-8-1799; Bäckermeister en Kirchensenior
x Schlüchtern 12-3-1748
153. Anna Ursula Helena Bolender * Schlüchtern 9-3-1727 + Schlüchtern 13-9-1778

154. Fredrik Bragt g Amsterdam 28-11-1736 b Amsterdam 14-9-1793; Goudslager
o Amsterdam 22-10-1762
155. Johanna Vermeulen g Amsterdam 29-1-1736 + ...

156. Christiaan Govert Alberti g Utrecht 5-3-1724 + ... (geref); Knopendraaier; xI … Maria Mulders * … + 1757 (verhuur lijklakens Martinikerk 6-7-1757)
xII Groningen 13-5-1758 (rk)
157. Gertrudis Geerts Weghewies g Groningen 29-8-1735 (rk) + ...

158. Hendrik Gerritsz van Willegen g Hoorn 24-4-1735 (rk) + ...
x Hoorn 8-6-1767
159. Dieuwertje Sipelkens g Hoorn 12-10-1738 (geref) + ...

160. Sybren Rinnerts Huizinga g Huizum 19-4-1722 + ... ;xI ca. 1750 Maike Pytters
xII ca. 1760
161. Jeltje Ottes van der Linde * Dronrijp ca. 1725 + ...; xI Dronrijp 23-12-1742 Ywardus/Ewardus Geerts Nauta g Huizum 4-2-1714 + na 1758 (zoon van de organist en schoolmeester Geert Yfs Nauta); Diaken in 1745, boer in 1749

162. Johannes Coster/Koster * Leeuwarden 1748/49 + Leeuwarden 21-9-1815; Turfdrager
x Leeuwarden 24-10-1777
163. Egberdina (Dina) Pieters Fran(c)k * Leeuwarden 1740/41 + Huizum 12-5-1816

164. Jan Jans g Woudsend 26-8-1731 + ...
x Woudsend 29-1-1769
165. Liskje Wouters g Woudsend 1-5-1744 + ...

166. Berent Johannes [Six/Siks] g Groningen (Martinikerk) 7-4-1752 + Leeuwarden 17-9-1832
x Leeuwarden 14-5-1780
167. Catharina/Trijntje Willems Six * 1752/53 + Leeuwarden 18-8-1831 (78 jaar oud, de enige Catharina Six geboren in Zwolle is gedoopt op 27-2-1755 als dochter van Adriaan Six en Wiillemina Bennema. Haar patroniem klopt dan alleen niet. Gezien de namen van haar kinderen zou ze de dochter moeten zijn geweest van een Willem en Aaltje; een Johan Willem Seck, soldaat in het 2e bataljon infanterie regiment Schotten 0 Leeuwarden 20-4-1743 Aaltie Hendrickx, dit huwelijk is geannuleerd, hoewel er op 9-1-1762 nog een kind van hen werd gedoopt in Leeuwarden genaamd Joannis Wilhelmus Seck)

168. Johann Berent (Grummensiek) Kromzigt g Heijde, Lippe 28-11-1728 + Helmond 6-2-1782
x Helmond 24-11-1759
169. Maria Leemans g Helmond 8-11-1732 + Helmond 7-11-1819

170. Pieter Boers g 's-Hertogenbosch 26-7-1750 (luthers) + ...
xII 's-Hertogenbosch 24-9-1780
171. Geertrui Amelia Blom g Batenburg 27-8-1752 (geref.) + ...

172. Tjesse Feddriks Sterringa ‘ De Protter’ g Gorredijk 18-2-1763 + Gorredijk 17-12-1840; Meesterschilder, glazenier, eigenaar onroerend goed te Gorredijk

Tjesse Feddriks Sterringa, 
zelfportret

x Gorredijk 9-2-1783
173. Sietske Lucas Hellendoorn * Gorredijk 9-8-1755 (haar vader werd begraven op 31-5-1753, dus hier klopt iets niet, ze werd gedoopt op 15-2-1784, wat kan betekenen dat één van haar ouders doopsgezind was volgens Annemarth Sterringa, of onwettig volgens mij, of haar geboortejaar was 1753 in plaats van 1755) + Gorredijk 27-3-1828

174. Gerben Douwes Stiemstra g Anjum 4-4-1756 + Gorredijk 3-1-1821; Kastelein te Veenwouden en te Gorredijk (herberg De Roode Leeuw, hoek Hoofdstraat-Kerkewal)
x Veenwouden 28-3-1785
175. Maaike Gerrits Dillema g Veenwouden 26-2-1759 + Gorredijk 30-1-1840; verkocht de herberg in 1839 aan haar kleinzoon Jan Jans Oosterbaan, het gebouw werd in 1876 afgebroken om plaats te maken voor een PTT-kantoor

176. Gerryt van der Ferf(f)/Verf g Franeker 29-10-1747 b Leeuwarden 6-1-1806 (58 jaar); Bode aan de Hof van Friesland
x Wirdum 13-6-1779
177. Eelkje van der Sluis g Leeuwarden 22-1-1747 + Leeuwarden 10-9-1804 (b Huizum 14-9-1804)

178. Harke Faber g Kollum 18-1-1739 + voor 4-9-1810; Fiscaal van Kollumerland
x Gerkesklooster 8-12-1776
179. Magdalena Catharina Steensma g Nes, Ameland 25-2-1753 + Leeuwarden 6-4-1821

180. Hendrik Clapperot g Leeuwarden 21-7-1724 b Leeuwarden 12-8-1785
x Leeuwarden 8-6-1766
181. Tjitske Annes Bavius g Leeuwarden 25-3-1742 + ...

182. Sjoerd Martens Ram * ca. 1755 + b Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 11-6-1793; xII Leeuwarden 9-12-1792 Sara Clases * …
x Leeuwarden 14-5-1786
183. Antje Pieters * Leeuwarden ca. 1760 + voor 1792

184. Bauke Sybrens Stelpstra * Stiens 1751/52 (ongedoopt) + Ferwerderadeel 13-8-1824; Guardenier te Nijkerk
x Ferwerd 18-5-1777
185. Grietje Ritskes g Nijkerk 10-11-1753 + ...

186. Sake Kornelis Boonstra g Ferwerd 2-12-1753 + Hallum 26-3-1816; xI Marrum 16-5-1776 Dirkje Wytzes uit Marrum
xII Ferwerd 16-5-1785
187. Baukje Alles Boonstra g Hallum 12-1-1755 + Westernijkerk 25-4-1838

188. Douwe Minses * ca. 1743 + Ferwerderadeel 1796
x voor 1764
189. Antje Tjallings * Janum 10-6-1743 + Ferwerd 19-1-1806

190. Gerrit Caspers Walker * ca. 1745 + ...; Meester-smid te Ferwerd; xII Ferwerd 15-11-1772 Baafke Lykles * … + …
xI voor 1770
191. Hiltje Clases g Ferwerd 6-2-1740 + Ferwerd voor 26-4-1772

192. Jetse Sybes Haagsma g Allingawier 15-9-1748 + Tjerkwerd 31-9-1827; Boer te Tjerkwerd
x Tjerkwerd 1-8-1790
193. Jitske Thomas Hiemstra g Wirdum 8-4-1767 + Workum 25-9-1844

194. IJnse Hendriks Sterkenburg g Ferwoude 1-4-1776 + Tjerkwerd 5-2-1814; Boer te Ferwoude
x Hindeloopen 24-6-1798
195. Grietje Tjalkes de Jong * 1776/77 + Workum 31-5-1839; xII Wonseradeel 29-3-1816 Sjerp Wytzes de Jong * … + …

196. Rintje Sines Visser g Allingawier 2-3-1760 + Workum 2-3-1855; Schipper
x Parrega 21-9-1788
197. Antje Jans Visser g Gaastmeer 2-10-1759 + Workum 29-4-1804

198. Wieger Jans Visser g Gaastmeer 19-1-1757 + Gaastmeer 27-5-1797; Koopman en palinghandelaar; (broer van 197)
x Sanfirden 21-9/10-1788
199. Dieuke Symens (Attema) g Gaastmeer 16-1-1763 + Gaastmeer 8-3-1833; xII 3-11-1799 Hendrik Alberts Maneveld * Warns 1762 + Gaastmeer 14-12-1834; Koopman

200. Ulbe Tjebbes Deinum g Workum 28-7-1768 + Workum 10-4-1845; Visser; xI Workum 14-7-1799 Pietje Jacobs * … + …
xII Workum 13-11-1808
201. Houkje Taekes Visser * Nijega 29-9-1789 + Workum 17-2-1819

202. Klaas Roelofs de Jong * Workum 1777 + Workum 8-1-1845; Schipper
x Workum 23-8-1807
203. Antje Gijsberts de Boer * Workum 11-1-1777 + Workum 23-11-1819

204. Jan Willems Brouwer g Hindeloopen 10-10-1762 + Hindeloopen 14-6-1818; Visser
x Hindeloopen 31-12-1797
205. Dries Tijmens g Hindeloopen 18-12-1777 + Hindeloopen 27-7-1818

206. Alle Sines Visser g Allingawier 28-4-1767 + verdronken in de Zuiderzee 1802; Schipper (broer van 196)
x Workum 23-2-1794
207. Houkjen Tjeerds Schotsman g Workum 21-2-1773 + Workum 27-11-1832

208. Jeljer Namnes * Slooten 1736 + Kolderwolde 1808; Boer te Doniawerstal 1759, Slooten 1762-1776 en Kolderwolde sed. 1780
x ca. 1757/58
209. Minke/Mins Bottes g Goingarijp 28-7-1737 + Kolderwolde 30-5-1826

210. Andries Bouwes van Solkema * Follega 13-1-1766 + Koudum 22-4-1840; Boer
x Lemmer 28-5-1797
211. Akke Sytzes Sytsma * Broek 1767 + Koudum 31-1-1836

212. Christiaan Hendriks Dreijer * Sondel ca. 1750 + Wyckel ..-5-1799; Werkman
x Sondel 17-12-1775 (rk Balk 17-12-1775)
213. Henderina Douwes de Boer * 1752 + Sint Nicolaasga 18-9-1827

214. Wieger Jans Otter g Giethoorn 15-9-1748 + Echten 9-4-1814; Turfgraver te Delfstrahuizen 1779, Boer te Echten; xI Oosterzee 28-3-1773 Feikje Pieters Slump * Giethoorn 1747 + voor 1799
xII Sint Johannisga 5-5-1799
215. Klaaske Namnes Kok g Follega 6-2-1766 + Lemsterland 11-12-1839

216. Freerk Murks (Abbema) g Oppenhuizen 11-6-1741 + na 1784; Boer
x Hidaard 15-1-1763
217. Gerritje Roelofs * ... + na 1784

218. Thomas Kerstes uit Oldeboorn + Terzool 1-3-1809; Boer te Terzool
x Terzool 10-2-1771
219. Ytje Ysbrands * ... + Terzool ca 1782

220. Jan Douwes Altenburg sed. 1811 Boschma * Jorwerd 12-8-1743 + Hennaard 2-7-1817; Timmerman, later boswachter van Sassinga-state te Hennaard en boer op de Boschplaats
x Ysbrechtum 4-4-1774
221. Ytje Reintjes Runga * Tjalhuizum 1755 + Hennaard 23-3-1824

222. Ruurd Fokkes Feytsma * Huins of Hijlaard 1742 + Deinum 19-12-1819; Kaaskooper
x Deinum 29-4-1770
223. Antje Sjoerds Feitsma g Deinum 13-2-1749 + Menaldumadeel 31-12-1834

224. Bauke Wiebes Croonsma g Zurich 1-1-1732 + …
x Pingjum 17-4-1757
225. Uilk Martens g Gaast 13-12-1738 + Gaast 12-12-1808

226. Sjoerd Berends Bakker g Ferwoude 6-2-1752 + ...
x Gaast 12-6-1774
227. Aaltje Holkes Dijkstra g Idsegahuizum 28-2-1750 + ...

228. Johannes Douwes van de Kooijen g Gaast 1-6-1731 + Piaam 11-2-1809; Boer; xII Piaam 18-8-1805 Magdalena Gabes
xI Makkum 23-9-1753
229. Reinskjen Klazes uit Makkum + Piaam 8-7-1803

230. Albert Roelofs * Makkum 1752 + ...
x Makkum 22-11-1778
231. Duttje/Doyke Ydts/Ydesz * Oost-Vlieland 28-10-1753 + ...

232. Hotse Jacobs * Hieslum 21-12-1751 + Wolsum 9-9-1782; Mennoniet
x Deersum 9-4-1769
233. Wybrig Sjoukes Rusticus g Hieslum 7-4-1751 + Hichtum 26-9-1816; xII Wolsum 20-2-1785 Jorrit Meynesz Jorritsma

234. Yke Theodorus Ykema g Westhem 3-5-1757 + Bolsward 13-1-1822; Boer te Westhem
x Westhem 3-9-1780
235. Geertie Eeltjes Bangma g Hieslum 4-8-1764 + Bolsward 20-9-1840

236. Sierk Holkes Dijxtra * Piaam 9-9-1747 + ...; Dorpsrechter, broer van 227.
x Idsegahuizum 26-11-1775
237. Hylkjen Thijsses Taconis g Joure 23-3-1748 + ...

238. Pytter Jans Tilleboer g Makkum 16-3-1763 + Makkum 12-6-1839
x Makkum 19-1-1783
239. Jetske Sippes uit Wyckel + Makkum 5-1-1823

240. Harmen Jurjens * ... + Haule 1798; Te Donkerbroek tot 1736/7, te Wommels 1736/7-1742, te Marssum 1742-?, arbeider te Marssum in 1749
x ca. 1730
241. Ebeltie/IJbeltje Johannes g Donkerbroek 1703 + 1782

242. Harmen Sjoerds g Witmarsum 17-4-1698 + Gaast voor 14-6-1785; Boer te Gaast 1749, Huisman te Idsegahuizum 1770
x ...
243. Afke Sanes g Gaast 1-2-1725 + ...

244. Dirk Jorrits (van der Zee) g Wons 17-8-1732 + ...
x Makkum 16-5-1760
245. Djeuke Jacobs g Franeker 28-9-1738

246. Jan Derks g Bedum 10-1-1745
x Bedum 1-4-1769
247. Trientje Wilms/Trijntje Willems g Bedum 28-2-1734

248. Dirk Idsarts g IJlst 22-2-1733 + na 6-8-1780; te Kornwerd ca 1765-1771, te Wons sed. 1771, Diaken en ouderling te Wons
x Wons 14-9-1760
249. Atje Hanses g Parrega 1-1-1737 + ...

250. Hans Sibes g Midlum 9-1-1707 + Piaam 9-7-1776; woonde te Altena 1760
x Piaam 24-11-1754
251. Saakje Gosses uit Piaam of Makkum + ...; xII Idsegahuizum 9-8-1778 Anske Gerrijts * ... + ...

252. Pieter Wiebes Schoninga * ca. 1755 + Tjerkwerd 16-8-1785; Boer te Tjerkwerd 1778-1783
x Tjerkwerd 2-5-1779
253. Gerbrig Jans uit Tjerkwerd + Tjerkwerd 26-9-1783

254. Tjerk Tjerks g Parrega 27-10-1737 + Wolsum 1802
x Sanfirden 22-1-1775
255. Hiltje Douwes * Westhem/Wolsum 19-12-1749 + Wymbritseradeel 28-12-1818

IX

256. Arnold Elward g Buxtehude 17-1-1722 b Amsterdam (H.K.) 10-6-1789
x …
257. Anna Catharina Reuter(s) * ... b Amsterdam (W.K.H.) 13-3-1768

258. Johann Diederich Pottgieser * Evingsen (bij Altena in Graafschao Mark) 1716 + Iserlohn …
x Iserlohn 20-11-1740
259. Anna Margaretha Brockhaus * 1715/16 b Iserlohn 20-4-1788

260. Johann Heinrich Schäffer te Korbach, Waldeck, 1745/46 en Wolfshagen, Brunswijk-Wolfenbüttel, 1748
x ...
261. Christina/Dorothea Elisabeth Hagebos(ch)/Hage(n)busch * … b Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 20-8-1800; oII Amsterdam 30-9-1756 Jan Pieter Nowak * …

262. Christian Friem(s)/Pfriem uit Kleef of Wesel
x …
263. N.N.

264. Jacob Meijer g Amsterdam 5-8-1736 + na 8-11-1809
o Amsterdam 25-9-1761
265. Alida van Noortwijk g Amsterdam 13-1-1737 b Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 8-11-1809

266. Johann Conrad/Jan Koenraad Wilcking/Wilkens * Blaasheijm, Bisdom Minden, … (geref.) b Amsterdam 28-8-1778; op de Bloemgracht; oI Amsterdam 15-8-1749 Geertruij Dennenkamp van Steenwijk; oII Amsterdam 5-4-1754 Anna Lens van Maastricht 44 jaar b Amsterdam (Wester Kerkhof) 27-1-1760
oIII Amsterdam 17-10-1760
267. Anna/An(ne)tje van Rossem/Rossum/Rossen g Harderwijk 18-5-1725

268. Hermen Derks op ’t Sluir te Linden tot 1766, op ’t Larink 1767, Den Ham
x voor 1756
269. Geertien Hendriks uit Den Ham + na 1773

270. Roelof Carels * Kristiansand (Noorwegen) 1720/21
o Amsterdam 23-4-1767
271. Doortje Jacobs * Amsterdam 1744/45 + Amsterdam 5-10-1808 (overledenen Gast-, Pest-, Werk- en Spinhuis)

272. Abraham de Tombe * Leiden 1722 + Delft 17-12-1808; Winkelier te Delft
xII Delft 23-8-1750
273. Johanna Bolland g Delft 19-7-1733 b Delft 16-6-1762

274. Leendert van Zolingen g Delft 6-1-1732 b Delft 9-8-1811; xII Delft 6-11-1774 Johanna Keijzer * … b Delft 15-2-1810
oI Delft 21-10-1752
275. Alida Vlok g Delft 17-6-1731 b Delft 19-10-1769

276. Laurens Jongeneel g Oudewater 21-4-1709 b Rotterdam 18-3-1779; Touwslager, woonde in 1733 aan de Nieuwehaven en 1734 op ‘t Oostende
x Rotterdam 7-7-1733
277. Geertruy van der Merk/Mark uit Rotterdam, woonde in 1733 aan de Hoogstraat + na 18-11-1745

278. Pieter Silo g Delfshaven 23-6-1727 b Delfshaven 7-9-1786
x Delfshaven 7-12-1749
279. Adriana/A(d)riaantje van der Veer g 24-11-1726 + …

280. Andreas Gerhardt * Gehau 20-11-1723 + …
x Gehau 29-5-1749
281. Anna Catharina Becker * Biben ca. 1720 + …

282. Johannes Gilß * Groß Ropperhausen 3-4-1729 + Groß Ropperhausen 30-4-1786; Gilsaichs Grebe = burgemeester
x Groß Ropperhausen 3-6-1753
283. Anna Margaretha Finck * ca. 1730

284. N. Moots/Motz
x ...
285. Anna Margaretha N.

286. Peter van Veelen g Eerbeek 4-11-1715 + Hall 3-5-1781
x Brummen 19-7-1744
287. Aaltje Berends g Brummen 22-11-1722 + Hall 22-12-1784

288. Pieter Lopeker g Amsterdam 23-4-1710 b Amsterdam 15-5-1792
o Amsterdam 5-5-1741
289. Cornelia van Dijk g Amsterdam 4-1-1713 b Amsterdam 11-4-1793

290. Pieter Enklaar g Amsterdam 29-6-1704 b Amsterdam (Noorderkerk) 2-4-1773; “ijserkooper op de Haarlemmerdijk in de ‘Roode hand saag’”
o Amsterdam 19-11-1733
291. Hendrica van Hulsteijn * Velp 9-9-1708 b Amsterdam (Noorderkerk) 19-11-1778

292. Hinrich Harms Bullhöver * ca. 1715 + ca. 1760; uit Bingum
x …
293. Foelke Dircks uit Bingum

294. Gerbrand Smit * Nijkerk 1715/16 + voor 29-3-1788; te Amsterdam 1745-1751, Enkhuizen 1756-1761
o Amsterdam 5-8-1745
295. Lena Pranger(s) * Weeniger (= Weener, Oostfriesland) 1718/19 b Amsterdam, Kartuizer Kerkhof 29-3-1788; Mogelijk zuster (of dochter) van Barent Pranger * Vollen 1696/97 xI Amsterdam 16-7-1728 Hubarta van Helde(n) b Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 7-4-1739; oII Amsterdam 2-12-1740 Hendrina Pieternella Becker

296. Jan Janse (van) Dillen g Overpelt 14-5-1689; Soldaat onder de comp. van de Heer Capitein Rubron
x Culemborg 19-10-1713, Den Haag 19-11-1713
297. Dirkjen Huijberts van Culemborg

298. Dirck Paulusz van Es/Nes g IJsselstein 23-11-1692
x Koudekerk aan den Rijn 30-1-1718
299. Lijsbeth Claes van Leeuwen g Bodegraven 25-8-1689

300. Jacobus de Vos g Haarlem 15-5-1709 + Haarlem 29-6-1759; xI Haarlem 30-12-1731 Grietje de Roij * …. + …; xIII Haarlem 18-1-1756 Antje Sluijters * … + …
xII Haarlem 16-11-1732
301. Caatje/Katie Krimpelman uit Nieuwkerk + voor 1756

302. Jacobus Pietersz Keeve uit Haarlem
x Haarlem voor 3-1-1734
303. Digna/Dingena de Keijser g Gorinchem 5-10-1709; xI Gorinchem 23-7-1730 Dirk van Deventer, soldaat (haar zuster Geertruid de Keijser en echtgenoot Pieter Goutswaart zijn getuigen bij de doop van haar zoon Andries Keeve op 3-5-1742)

304. Nicolaus Baist * Schlüchtern 30-10-1693 + Schlüchtern 12-5-1761; Bäckermeister, Gastwirt (im Engel)
x Schlüchtern 18-5-1717
305. Anna Justina Schultheis * Schlüchtern 19-5-1697 + Schlüchtern 27-7-1785

306. Erasmus Bolender * Schlüchtern 26-8-1679 + Schlüchtern 19-4-1753; Bäckermeister
x Schlüchtern 22-10-1709
307. Anna Gertrud Schäffer * Schlüchtern 6-9-1682 + Schlüchtern 20-11-1754

308. Hendrik Bragt g Amsterdam 11-11-1714; Glazenmaker
o Amsterdam 2-2-1736
309. Marietje Bakker g Amsterdam 30-10-1706

310. Jan Vermeulen uit Vianen; Timmerman, Poorter van Amsterdam sed. 5-11-1733
o Amsterdam 27-2-1733
311. Magtilda van Brakel g Amsterdam 19-12-1708 b Amsterdam (Kartuizer Kerkhof) 24-6-1743

312. Jurrien/Georgius Alberti/Albarti (rk), Soldaat onder kapitein Bronkhorst in 1723, te Zutphen in 1732, Sergeant onder het Regiment van den hr. Bedarides te Zutphen in 1736
x Utrecht 17-5-1723 (geref.)
313. Lijsbeth/Elisabeth (van) Heijdenrijk/Heydenrijk/He(e)denrijk (geref)

314. Gerardus Abrams Weegewijs g Emden 17-3-1709; Soldaat in de Compagnie van Capitain Mathiae; xII Groningen 30-5-1743 Elisabeth Pieters, weduwe van Pieter Tobins van de Bourtanghe
xI Groningen 7-12-1728
315. Lea Jans van Farmsum * Groningen ca 1710

316. Gerrit Jansz van Willegen weduwnaar van Avenhorn in 1723; xII Hoorn 30-10-1723 Antje Tijses uit Hoorn
xIII Hoorn 2-8-1732
317. Aaltje Jans weduwe uit Hoorn

318. Sipke Eelkes uit Jurgen (Friesland; mogelijk Sipke Eelkes g Jorwerd 23-11-1708; zoon van Eelke Sipkes)
x Hoorn 3-5-1732
319. Douke Jans uit Hoorn

320. Rinnert Sikkes * … + …; Bakker en gardenier te Huizum; xII ... Gerbrig Sydes * ...
xI 1710/11
321. Binke Jans * … + …

322. Otte Johaens (van der Linde) * Huizum 1667 + ...; te Tietjerksteradeel in 1730, te Leeuwarden in 1738
x ...
323. Jetske Jans

324. N.N.
x ...
325. N.N.

326. Pieter (van) Fran(c)k(en) g Leeuwarden 31-7-1716 + …; Passementsgezel 1738; xII Leeuwarden 29-10-1756 Jeltie Albers * …
xI Leeuwarden 19-6-1738
327. Johanna/Anna Margaretha Swiers g Leeuwarden 15-8-1714 + voor 29-01-1756; Ruiters vrouw in 1749

328. Jan Willems uit Woudsend + voor 26-8-1731
x Woudsend 15-12-1726
329. Antje Hendrix uit Woudsend

330. Wouter Alberts g Joure 13-2-1701 + …; Schuitemakersknecht in 1749
x Woudsend 29-10-1724
331. Antje Mertens g Sneek 21-4-1700

332. Johannes Harms/Harmens * …; Soldaat in ’t regiment en compagnie van d’overste Vegelin van Claerbergen, in guarnison alhier [Zutphen] 1736, te Leeuwarden 1737-1745, te Nijmegen 1750, op de Bredegang te Groningen 1752
x Leeuwarden 15-7-1736 (o Zutphen 24-6-1736)
333. Antje Pieters uit Leeuwarden

334.? Johan Willem Seck, soldaat in het 2e bataljon infanterie regiment Schotten
x Leeuwarden 20-4-1743
335.? Aaltie Hendrickx

336. Johann Simon Grummensiek uit Heijde
x Heijde, Lippe 10-1-1728
337. Trina Ilsabine Hermann Moritztochter

338. Gerard Leemans g Helmond 8-5-1707 + Helmond 3-1-1788
x ca. 1731
339. Adriana Cornelia Geene(n) g ’s-Hertogenbosch 4-2-1707 b Helmond 1783

340. Derck/Dirk Boers uit ’s-Gravenhage b ’s-Hertogenbosch (Sint-Jan) 16-11-1776; Woonachtig te Rotterdam 1738, commies van de confooijen/comvooien
x Geertruidenberg 12-6-1738
341. Maria Spruijt g Geertruidenberg 10-5-1712 b ’s-Hertogenbosch (Sint-Jan) 16-3-1776

342. Johannes Cornelis Blom/Blömer g Batenburg 24-2-1723; Hovenier
x Batenburg 21-10-1751
343. Aeltgen Arnolda van Sinderen g Appeltern 30-10-1729

344. Feddrik Tjesses Starringa g Harlingen 22-7-1731 b Gorredijk 2-6-1801; Meester-glasmaker en verver, dichter, gewezen controlleur in 1749; xI Gorredijk 15-5-1757 Wytske Hiddes Halbertsma * Gorredijk 1-3-1732 b Gorredijk 4-9-1760
xII Vrouwenparochie 10-1-1762
345. Geertje Jacobus Hoitsma * Franeker 9-10-1730 b Gorredijk 12-2-1805

346. Lucas Teijes Hellendoorn * … b Gorredijk 31-5-1753; een switser (d.i. biesjager, assistent v/h Gerecht), zuinig gesteld te Gorredijk in 1749
x ca. 1745
347. Marijke Roel(of)s * … + Gorredijk 20-1-1795; Gewezen vroedvrouw

348. Douwe Melis g Anjum 29-11-1705 + …; Gemeen borger, heeft in 1749 boerderij samen met zijn broer Ids Melis; xI Anjum 1730 Janke Jacobs * ... + voor 1742
xII Anjum 7-2-1742
349. Trijntje Gerbens g Anjum 7-2-1723 + ...

350. Gerrit Fransen Dillema(n) g Leeuwarden 2-11-1729 + …; Boer te Veenwouden
x Veenwouden 23-4-1758
351. Minke Hiddes (Westra) uit Hardegarijp

352. Johannes Gerrits uit Leeuwarden b Leeuwarden 5-5-1754
o Leeuwarden 9-9-1736
353. 353. Aaltje Dirks uit Leeuwarden Echtgenote van Johannes van der Verf b Leeuwarden 9-11-1787

354. A(a)rent Thomas van der Sluis g Leeuwarden 16-11-1712 + …; Timmergezel in 1746, timmerknecht in 1749
x Leeuwarden 15-5-1746
355. Sybrandina van Heerdt (*) Leeuwarden ca. 1720 + …

356. Minne Harkes g Kollum 3-4-1698; Koopman te Kollum, Kerkburen, in 1749
x Kollum 20-3-1735
357. Ymkje Gerrits uit Kollum

358. Petrus Gerardus Steensma * Oudega 29-1-1714 † Kollum 12-4-1793; Dominee te Nes, Ameland, 1741-1771 en te Gerkes¬klooster 1771-1792, leraar te Kollum
x Heeg 10-9-1747
359. Hubertina van Harinxma thoe Heeg * Heeg 6-1-1715 † Kollum 21-2-1807

360. Johann Michael Klapperodt Oosterode, Harz, ingeschreven als lidmaat 24-3-1718; xI Leeuwarden 11-3-1713 Elske Hendriks g Leeuwarden 20-4-1687
xII Leeuwarden 13-4-1724
361. Johanna Wylkes/Wybekes uit Leeuwarden

362. Anne/Annius Frans(en) Bavius g Leeuwarden 9-4-1713
x Leeuwarden 21-7-1737
363. Hylkje Lyckles uit Leeuwarden

364. Marten N.
x …
365. Joukjen N.

366. Pieter Jansen uit Leeuwarden
x Leeuwarden 20-5-1759
367. Hieke/Yke Reitses uit Leeuwarden

368. Sybren Sytses uit Stiens; Arbeider 1749
x Stiens 16-2-1744
369. Jetske Douwes uit Stiens

370. Ritske Sakes g Marrum 29-10-1713; Arbeider te Westernijkerk 1749
x Marrum 14-11-1744
371. Baukje Sjabbes g Hantum 10-3-1720

372. Kornelis Sakes g Ferwerd 24-9-1719; Arbeider te Ferwerd 1749; xI ca. 1740 Aukje Popkes
xII ca. 1751/52
373. Doetje Pyters g Kollumerzwaag 30-3-1727

374. Alle Pytters Boonstra g Oldeboorn 27-4-1721 + ...; Meester-timmerman te Hallum
x Rauwerderhem 2-9-1748, Hallum 20-10-1748
375. Antje Hanzes/Hotzes Ferwerda * Irnsum 1725/30 + …

376. M(e)inse Gabes uit Menaldum + na 1775; Trekschipper te Hallum in 1749, ouderling te Hallum in 1772, 1775
x Menaldum 22-1-1736
377. Trijntie Gerbens uit Menaldum

378. Tjalling Johannes g Hallum 10-10-1706 + voor 28-7-1748
x voor 1739
379. Welmoed Ottes * …; xII Genum 28-7-1748 Gosse Hindricks uit Genum, arbeider

380. Casper Walker * …
x …
381. N.N.

382. Claas Tieerds g Ferwerd 14-8-1681 + ...; Gemeen hinxteman (paardenhouder) in 1749
x voor 1727
383. Ytie Cornelis

384. Sijbe Baukes (1766: Haitsma) * Exmorra ca 1715 † Bolsward 15-1-1798; Boer te Allingawier 1749, 1758, 1768, mede-eigenaar van stemhebbende plaats nr 4 te Exmorra in 1758; Op 24-8-1760 naar Bolsward vertrokken, boer op Baburen onder Bolsward; xII Allingawier 14-9-1766 Goigjen Willems * ...
xI Parrega 12-6-1740
385. Ynske Jetses * Parrega ca 1719 † voor 1766

386. Thomas Jurjens g Wirdum 17-3-1726; Boer te Wirdum, later te Tjerkwerd
x Oosterlittens 12-5-1752
387. Jetske Luitjens g Boksum 28-9-1732

388. Hendrik IJnzes g Gaast 2-1-1750 + …; Boer
x Ferwoude 12-12-1773
389. Hylk Djurres g Gaast 19-2-1749 + Ferwoude 23-8-1826

390. Tjalke Jans uit Parrega + Parrega 19-6-1807
x Parrega 21-5-1765
391. Willemke Jans uit Oudega + Parrega 11-1-1797

392. Sine Walters g Nijega 26-4-1726 + 1782
x Exmorra 6-3-1757
393. Trijntje Rintjes g Tjerkwerd 18-11-1731

394. Jan Wiegers Visser * Gaastmeer 4-11-1725 + na 27-8-1775; Palinghandelaar

Grafsteen Jan Wiegers Visser,
kerk te Gaastmeer

x Gaastmeer 2-5-1756
395. Gelk Cornelis g Gaastmeer 27-2-1735 + 1761

396. Jan Wiegers Visser * Gaastmeer 4-11-1725 + na 27-8-1775; Palinghandelaar = 394.
x Gaastmeer 2-5-1756
397. Gelk Cornelis g Gaastmeer 27-2-1735 + 1761 = 395.

398. Symen Martens * Gaastmeer 1725; Boer
x Gaastmeer 5-4-1750
399. Pierkjen Sieks Attema * Nijhuizum 9-1-1720

400. Tjibbe Pieters g Workum 26-10-1732 + Workum 17-6-1808
x Workum 2-2-1766
401. Mayke Stina Franses de Boer g Workum 13-1-1737

402. Taeke Sipkes Visser * Nijhuizum 11-2-1760 + Workum 24-3-1829; Visser
x Nijega 4-6-1786
403. Antje Rinses de Boer * Elahuizen 26-5-1761 + Workum 10-4-1833

404. Roel(of) Klazes g Bakkeveen 21-2-1739 + ...; Turfschipper
x Workum 18-2-1774
405. Janke Jans g Garijp 16-7-1741

406. Gijsbert Cornelis (de Boer) g Workum 30-8-1750 b Workum 27-9-1792
x Workum 15-5-1774
407. IJttje Willems de Boer uit Workum; xII Workum 25-9-1793 Thijs Sikkes van der Wal * ...

408. Willem Jollings uit Hindeloopen
x Hindeloopen 17-1-1762
409. Antke Douwes g Hindeloopen 6-11-1737

410. Tijmen Kornelis Hunia g Hindeloopen 23-6-1748 + Hindeloopen 10-9-1819
x Hindeloopen 10-1-1773
411. Itsk Wiebrens g Hindeloopen 26-7-1749

412. Sine Walters g Allingawier 1726 + 1782 = 392.
x Exmorra 6-3-1757
413. Trijntje Rintjes g Tjerkwerd 18-11-1731 = 393.

414. Tjeerd Jappes Schotsman g Workum 7-7-1745 + Workum 12-6-1822; Meester-scheepstimmerman, eigenaar van scheepswerf De Hoop te Workum; xII Workum 22-7-1777 Reinouw Goitjens g Workum 2-1-1773 + Workum 20-2-1802

Scheepswerf De Hoop te Workum

xI Workum 11-11-1770
415. Lijsbeth Hessels Aakman g Workum 5-9-1745 + Workum 5-2-1776

416. Nanne Ferdinands/Fernants g Harich 16-3-1710 + …; Gemeen boer te Wijckel 1749; xII Balk 20-5-1742 Antje Martens uit Hallum, Ferwerderadeel
xI ca. 1735
417. Jeltje Jelgers

418. Botte Douwes (van Wijckel) g Langweer 18-12-1698 + Slooten 16-12-1778; Boer (gebruiker van stem nr. 4 te Goingarijp, eigenaar Epeus van Hylckema, in 1728), kerkeraad, diaken (1763) en ouderling te Goingarijp
x ca. 1725
419. Marij Jans * ca. 1700 + 21-11-1773

420. Bouwe Sybolts van Solkema * Eesterga ca. 1730 + Lemsterland 28-1-1817
x Lemmer 23-10-1757
421. Trijntje Andries * Rohel 1730/34 + ...

422. Sytze Pieters uit Broek; Landbouwer
x Goingarijp 31-5-1764
423. Tietje Gerbens uit Broek

424. Hendrik Jans Olislager * ca. 1705 + ...; Arbeider in 1749
x Bakhuizen 18-1-1733 (rk, Hindeloopen 21-1-1733)
425. Antje Jans

426. Douwe Harmens * ... + ...; In 1749 sober boer te Ruigahuizen
x Wijckel 26-3-1741
427. Getse Jurjens/Geertruid/Gertrudis Jurriens van Mettingen g Losser 18-10-1722 + Balk na 1796

428. Jan Wouters Otter * Giethoorn 1705 b Giethoorn 18-1-1756
x Giethoorn 5-2-1736
429. Aaltje Gerrits Klosse g Giethoorn 1716 + Giethoorn 31-12-1773; xII Giethoorn 1-1-1757 Willem Jans Bouwer

430. Namne Folkerts uit Eesterga; Boer
x Oosterzee 3-5-1761
431. Jantje Sijmens van de Kooy g Oosterzee 10-8-1737 + ...

432. Murk Freerks Abma g Hommerts 3-12-1713 + Wyckel 1778; Boer te Jutrijp
x Hommerts 10-6-1737
433. Oedtske Gerbens g Oppenhuizen 28-2-1717 + Jutrijp voor 1758

434. Roelof Haaringsz in 1749 gemeen boer te Hidaard
x ...
435. N.N.

436. Kerst Jans * … + 1768/78; Boer te Oldeboorn, in 1728 meijer op plaats 32 te Oldeboorn; xII 1763 Tjipck Franses * …
x Oldeboorn 25-1-1722
437. Janke Sijmens * … + voor 13-3-1763

438. IJsbrand Pieters g Oppenhuizen 12-4-1706
x ca. 1740
439. N.N.

440. Douwe Jans Altenburg * Hempens 1712 + Jorwerd 22-9-1749; Diaken te Jorwerd 1740
x Jorwerd 11-6-1741
441. Grietje Jans g Mantgum 9-12-1718 + na 1799; xII 1752 Jelle Cornelis Stienstra * … + Drachten ..-4-1756

442. Rintje Joukes (Runga) * 1700 + ...; Te Tjalhuizum 1748, Ysbrechtum 1749, in 1749 redelijk boer te Tjalhuizum
x voor 1748
443. Grietje Hilbrants/Hillebrands g Goënga 18-8-1726

444. Fokke Ruurds * ... + Huins 1778; Gemeen boer te Huins 1749
x Marssum 1-7-1731
445. Aafke Willems * ... + Huins 1776

446. Sjoerd Fockes (Feitsma); Arbeider
x …
447. Marike Minnes

448. Wiebe Jelles * Pingjum ca. 1685/90 + ...; Boer, in 1728 gebruiker van stem nr 15 (eigenaar erven burgemeester Ennema van Franeker) te Pingjum en gebruiker van stem nr 4 (eigenaar armvoogdij van Franeker) te Zurich
x Wons 21-10-1714
449. Hiltje Baukes * Pingjum ca. 1690

450. Marten Thijssens g Ferwoude 17-9-1702 + …; Schipper
x …
451. Antje Piers g Heeg 15-5-1712 + …

452. Berend Cornelis uit Gaast; Gemeen bakker te Gaast 1749
x …
453. Imkjen Sjoerds

454. Holke Sierkx Dijkstra g Idsegahuizum 14-9-1720 + Idsegahuizum 11-3-1776; Hereboer en belastingontvanger te Idsegahuizum = 472.
x Idsegahuizum 9-7-1747
455. Gryttie Heins * Pingjum 30-1-1721 + 1770/71 = 473.

456. Douwe Wybes uit Gaast + Gaast 1736; Boer
x …
457. Trijntje Johannes * ca. 1700 + na 1749; Zeer gering boerin 1749

458. Claas Tonnis/Teunis
x Wonseradeel (gerecht) 11-3-1730
459. Marte/Matte Jans uit Makkum + ...; ?? xI ... N.N.; xII Makkum 31-8-1726 Jetse Anes uit Makkum

460. Roelof Andries
x ...
461. Trijntje Jacobs

462. Yde Pietersz uit Makkum
x Oost-Vlieland 28-1-1753
463. Wybrig Jans Plomp g West-Vlieland 17-11-1726

464. Jacob Hotses * … + Deersum 24-12-1777; Boer te Scharnegoutum 1749 en Deersum
x Deersum 16-12-1736
465. Gerbrig Sjoukes uit Scharnegoutum + Deersum 6-1-1780

466. Sjouke Gatzes uit Exmorra + voor 1767; Boer te Hieslum, tamelijk gesteld boer 1749 (mennoniet)
x Parrega 16-11-1738
467. Tietje Baukes g Parrega 15-3-1716 + voor 1767

468. Theodorus Ykes Ykema g Westhem 2-4-1730 + Westhem 9-1-1821; Ontvanger, boer
x Westhem 16-6-1754
469. Mary Jans Bouma g Jutrijp 10-4-1729 + Westhem 4-11-1772

470. Eelke Okkes Bangma Boer te Tjerkwerd
x Tjerkwerd 8-5-1763
471. Akke Symens Ypma g Nijland 24-2-1743

472. Holke Sierkx Dijkstra g Idsegahuizum 14-9-1720 + …; Hereboer en belastingontvanger = 454.
x Idsegahuizum 9-7-1747
473. Gryttie Heins * Pingjum 30-1-1721 + ... = 455.

474. Thijs Taconis g Joure 22-1-1713 + voor 1772; Cand. geom. te Franeker 1732, procureur, belastingontvanger te Joure 1742
x Makkum 25-6-1743 (x Joure 30-6-1743)
475. Sijmontje Hendriks Krijttenberg g Makkum 19-7-1716

Wapen Krijtenburg
476. Jan Pytters g Makkum 12-4-1733
x Makkum 9-1-1761
477. Pyttrik Aukes g Makkum 15/17-10-1734

478. Sippe Tjallings g Wyckel 30-6-1715
x Wyckel 25-8-1743
479. Maaike Sjoerds uit Wyckel

480. N.N.
x ...
481. N.N.

482. Jannis Ates te Donkerbroek 1698-1703
x ...
483. N. Everts, mogelijk dochter van Evert Gerrijts uit Donkerbroek x Donkerbroek 6-6-1683 Yde Hessels uit Drachten

484. Sjoerd Sjoerdsen uit Welsrijp; Huisman te Witmarsum, in 1698 gebruiker van stem nr 45 te Witmarsum
x Welsrijp 8-9-1689
485. Janke Harmens uit Witmarsum

486. Saane Ykes * ca. 1650 + voor 4-11-1730; Boer te Gaast 1729, in 1728 gebruiker van stem nr 22 (eigenaar de papist Engbert Gerrits te Makkum = 1554.) te Gaast; xI … Aaltje Tijsses
xII Gaast 3-3-1723
487. Befke Tjalkes * Parrega ca. 1704 + ...

488. Jorrit Nieses * ca. 1700 + ...; Seer gering arbeider te Wons in 1749; xII Pingjum 6-5-1753 Rinske Doekes uit Pingjum
xI Wons ..-3-1730
489. Grietje Gatses uit Wons

490. Jacob Meinerts g Schettens 9-7-1693 + voor 1749; Hospes in de Drie Kroonen te Franeker 1733-1744, burger van Franeker 17-7-1733
x ca. 1730
491. N.N. * ... + na 1749; Herbergierse in 1749

492. Derk Albers uit Krewerd
x Ten Boer 26-4-1744
493. Geertjen Jans uit Woltersum

494. Willem Thomas g Eppenhuizen 8-10-1699 + voor 1744; In 1734 in ´t Reijdlant
x Bedum 1-5-1729
495. Gepke Peters g Oosterwijtwerd ca. 1703 + voor 1774; xII ... Willem Ebels g Bedum 19-12-1723 + na 1797

496. Idsert Durks * ca. 1690 + ...; Gedoopt op belijdenis Bolsward 2-2-1720, te Bolsward 1720-1728, te IJlst 1733 en te Oosthem 1736, in 1749 seer gering arm man te Schraard
x Tjerkwerd 21-8-1718
497. Tetje Feikes uit Tjerkwerd

498. Hans Rimmerts * Hartwerd/Burgwerd ca. 1695 + voor 5-6-1756
x Parrega 18-3-1730
499. Janke Durks * Hichtum ca. 1700 + ...

500. Sybe Pieters uit Midlum
x Midlum 4-7-1697, 3e proclamatie in Sexbierum 6-6-1697
501. Trijntje Hanses uit Makkum

502. ? Gosse Jacobs uit Cornwerd; xI Cornwerd 3e proclamatie 6-4-1711 Acke Haaringhs uit Cornwerd
xII Makkum na 12-9-1728
503. ? Antje Jeltes g Cornwerd 24-12-1699; Dochter van Jelte Gerrits

504. Wiebe Pieters * ca. 1725 + Tjerkwerd 17-9-1778; xII 1766 Doetje Hendriks Alcama * ... + Tjerkwerd 11-8-1777
xI ...
505. Antje Martens uit Nijland + voor 1766

506. Jan N.
x …
507. N.N.

508. Tjerck Wybrens * … + tussen 23-6-1747 en 9-12-1747; Boer te Dedgum
x Parrega 10-1-1734
509. Aagt Hylkes * Sanfirden 1700/10 + tussen 1772 en 22-1-1775; woont in 1752 te Sanfirden

510. Douwe Bouwes uit Wolsum + Wolsum 27-12-1776; Timmerman te Wolsum in 1749
x Wolsum 14-6-1733
511. Tietje/Titia Jacobs uit Wolsum

X

512. Jochim Adolph Elwardt * ca 1680 + na 1725; Op 28-3-1704 te Lübeck getuige bij de doop van een kind van de geldgieter Jacob Hamer en zijn dienstmeid Margarethe Setgassen. Hij legde de Burgereed te Buxtehude af op 1-12-1707
x Buxtehude 25-7-1707
513. Margarethe Elisabeth Behrens g Buxtehude 30-4-1683 + na 1725

516. Johann Dieterich Pottgiesers * Schwerte a.d. Ruhr ..-2-1684 + …; Burger van Evingsen 20-5-1721
x …
517. N.N.

528. Christoffel Mijer * 1707/08 + 28-6-1743; uit Bessendorp (Bissendorf bij Osnabrück) 1733, neef van Willem Vroom, uit Osnabrugge 1738, adelborst bij kamer Amsterdam van de VOC, vertrekt op 1-1-1738 met schip Vreeland op weg naar Batavia, aankomst op Kaap de Goede Hoop 22-4-1738, vertrek van de Kaap 16-6-1738, aankomst in Batavia 22-8-1738
o Amsterdam 1-5-1733
529. Catarina van Offeren * Tiel 1702/03 + ...; xI Amsterdam 27-1-1726 Abraham Wijsraat * … + …; xIII Amsterdam 31-12-1747 Philip Amiraal * … + …

530. Willem Hendrik (van) Noordwijk g Ameide (Ter Mey) 8-2-1703
o Amsterdam 31-8-1725
531. Margrietje Bal * Amsterdam ca. 1700

534. Lucas Jansen van Rossum
x Harderwijk 15-12-1707
535. Petronella Jacobs

542. Jacob Jacobs(e) uit Christiansant, broer van Hans Jacobs(e ) uit Christiansant o Amsterdam 21-4-1746 Anna Adriaanse
x …
543. Beertje Everts

544. Pieter de Tombe g Leiden 4-1-1688 + na 1746
x ca. 1720
545. Jannetje Jansdr de Bok * … + na 27-3-1746

546. Isaac Bolland g Delft 18-11-1711 b Delft 28-9-1753
x ca. 1732
547. Johanna Goedzeels * … + na 20-9-1735

548. Cornelis Adams van Solingen g Delft 7-1-1698 b Delft 23-10-1741
o Delft 10-5-1721
549. Nahomij/Naomi Blaas g IJsselmonde 20-12-1699 b Delft 26-10-1775 (Nieuwe Kerk)

550. Heinderick van der Vlock g Delft 4-5-1704 b Delft 8-4-1748 (Oude Kerk)
o Delft 31-5-1727
551. Catharina Verburgh * … b Delft 21-9-1769 (Oude Kerk)

552. Jacobus Jongeneel g Oudewater 21-10-1682; Marktschipper van Oudewater op Schoonhoven en Gouda, koopman in teer
x …
553. N.N.

556. Philippus Silo g Delfshaven 20-10-1688 + …
x Delfshaven 7-11-1717
557. Neeltje van der Korper g Delfshaven 13-10-1694 b Delfshaven 27-6-1763

558. Kornelis van der Veer uit Maassluis + na 6-9-1750
x Delfshaven 9-4-1724
559. Wilhelmina/Willemijntje van der Dussen g Delfshaven 6-6-1694 + na 6-9-1750

560. Johann Henrich Gerhardt * Gehau 17-3-1692 + Gehau voor 1749
x Gehau 22-2-1714
561. Anna Barbara Schmidt * Gehau ca. 1690 + …

562. Johann Henrich Becker * ca. 1690 + …
x …
563. N.N.

564. Johannes Gilß * Groß Ropperhausen 25-10-1702 + Groß Ropperhausen 23-4-1754; Bäcker
x Groß Ropperhausen 7-3-1726
565. Catharina Elisabeth Daub * Groß Ropperhausen ca. 1700 + Groß Ropperhausen 5-12-1758

566. Wilhelm Finck * … + …
x …
567. Anna Catharina N. * … + …

572. Evert Gerrits van Veelen g Hall 15-10-1665 + Hall 28-3-1759
x Loenen 29-3-1702
573. Geeske Teunissen * … + Hall 22-5-1759

574. Willem Berends op de Wilderije
x …
575. Maria Pieters

576. Jan Claesz Lopeker/Lopicker g Kalslagen bij Aalsmeer 1671/72 b Amsterdam (Eilandkerk) 4-5-1740; Scheepstimmerman, poorter te Amsterdam sinds 21-5-1694 door zijn huwelijk
o Amsterdam 24-4-1694
577. Dieuwertje Kiek * Amsterdam 2-3-1675 b Amsterdam (Eilandkerk) 28-01-1750

578. Pieter van Dijk g Amsterdam 25-11-1691 (22 jaar bij huwelijk: * 1687/88) + …; Schoenmaker; oII Amsterdam 1-4-1740 Wendelina Simmerman/ Zimmerman * Doesburg 1700/01 b Amsterdam (Zuiderkerk) 6-5-1769
oI Amsterdam 3-4-1710
579.Catrina van der Staal g Amsterdam 26-7-1677 b Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 3-9-1738; Zuster van Anthonij van der Staal en Barent van der Staal

580. Derck Pieters Encklaer de Jonge g Velp 6-5-1677 b Amsterdam (Noorderkerk 15-1-1729; Hoefsmid op het “Lijdtse plijn”; xII Buiksloot (o Amsterdam 9-8-)1709 Susanna van der Wijngaart * … b Amsterdam 15-9-1712; xIII Sloten (o Amsterdam 7-4-)1714 Jannitje Rickelman uit Amsterdam
xI Driebergen (o Amsterdam 24-3-)1702
581. Maria Gerrits van Daatselaar uit Driebergen

582. Arent Hendriks Hulckesteijn * Oosterbeek ca. 1660 + …
x Arnhem 1691
583. Suzanne Daniels Schut * Apeldoorn ca. 1665 + …

584. Harm Hinrichs Bullhöver, Vogt te Bingum (Oost-Friesland) * ca. 1690 b 10-6-1741
x …
585. N.N.

590. ? Barent Prange(r ) van Vollen, Oostfriesland
x …
591. N.N.

592. Joannes Dillen te Overpelt
x …
593. Elisabetha Broeckmans * … + 1721

596. Paulus Dirksz van Es g IJsselstein 13-3-1664
x IJsselstein 23-9-1687
597. Beatrix Thomas Blom g Lopik 27-11-1664

598. Claas Willemszn van Leeuwen * ...; xI Bodegraven 6-4-1676 Marrigje Jans Raamsburg/Raanburger
xII Bodegraven 5-3-1684
599. Lijsbet Jans Verhoogh van Swammerdam

600. Jacobus de Vos * … + ca. 1729
x 1700/01
601. Jannetje Jansdr van der Linden waarschijnlijk uit Bennebroek

602. Jan Krimpelman uit Driel
x Haarlem 4-5-1710
603. Wentje/Wijntje Brouwers uit Bronkhorst

604. Pieter Keve te Haarlem 1709
x …
605. Maritie van der Sijp

606. Andries de Keijser g Gorinchem 8-6-1678 + voor 1724
x Gorinchem 27-6-1700
607. Marijke van der Kraan g Gorinchem 4-8-1668 + voor 1740

608. Nicolaus Baist * Schlüchtern 17-11-1650 + Schlüchtern 8-7-1710; Wirt zum güldnen Engel, Kirchenältester
x Schlüchtern 15-2-1677
609. Anna Dorothea Weitzel * Schlüchtern 13-5-1656 + Schlüchtern 28-11-1703

610. Johannes Nicolaus Schultheis * Schlüchtern 22-6-1673
x Schlüchtern 3-3-1696
611. Elisabeth Hensler * Schlüchtern 30-3-1675

612. Christoffel Bolender * Schlüchtern 10-7-1632 + voor 1687; Bäcker
x Schlüchtern 1-4-1660
613. Anna Ursula Lotz * Schlüchtern 23-12-1643 + Schlüchtern 6-3-1718

614. Christoffel Schäfer * Schlüchtern 16-9-1656 + …; Schuhmacher
x Schlüchtern 29-4-1679
615. Anna Romeiser * Schlüchtern 29-7-1652 + Schlüchtern 21-4-1724

616. Fredrik Bragt * … + voor 2-2-1736; Toebackkooper uit Lip; xI … Annetje Dircks
oII Amsterdam 29-9-1713
617. Anna Bruyns * ca. 1676 + …; Zuster van Barent Bruyns x Sophia Conijaert

618. Pieter Janszn Bakker * … + …; uit Ransdorp, Houtzagersmolenaar, Poorter van Amsterdam sed. 28-11-1713; xI … Hendrikje Abrams
oII Amsterdam 10-10-1699
619. Neeltje Stoffels * … b Amsterdam (Wester Kerkhof) 30-5-1737

620. Adrianus/Arie Vermeulen/van der Meulen van Buren
x Vianen 5-12-1695
621. Cornelia Vervooren/Vervoorn g Utrecht 31-1-1675 + …; xII Vianen 22-1-1709 Jacobus Vos * …

622. Johannes (Jan) van Brakel g Bredevoort ..-5-1666 + …; Knopenmaker, Poorter van Amsterdam sed. 18-1-1700
o Amsterdam 19-4-1697
623. Anna Barendsdr Sluyters * ca. 1673/74

628. Abraham Willems Wegewijs g Emden 3-9-1663; xII Emden 7-5-1717 Amke Dirks
xI …
629. Geertie Adams * … + …

630. Joannis van Farmsum * ca. 1685 + na 1718; Komt voor in 1716 en 1718 bij doop van zijn kinderen Joannes en Anna Maria te Groningen
x voor 1710
631. Gertrudis Harms * ... + na 1740

652. Jan Ernst (van) Franck(en) * ... + ...; Ruiter, afkomstig van Borgh, ingeschreven als lidmaat te Leeuwarden 28-12-1707. Kinderen gedoopt te Leeuwarden in de periode 1707-1718; xI … Margareta Boekhorst * …; Afkomstig van Borgh, ingeschreven als lidmaat te Leeuwarden 28-12-1707
xII Leeuwarden 18-4-1709
653. Eelckjen Bosman * ... + ...

654. Arnoldus Swiers * … + Stavoren 1754; te Camstraburen 1725, ‘oude man, suynig bestaan’ te Stavoren 1749
x ...
655. N.N. * ... b Leeuwwarden 24-1-1725

660. Albert Harmens g Leeuwarden 30-6-1672 + …; Wever te Joure in 1708; xII Joure 14-8-1712 Maaijke Jans uit Joure
xI Joure 27-1-1695
661. Liskje Wouters g Balk 8-8-1675 + voor 1712

662. Marten Franses uit Goënga
o Sneek 17-6-1693
663. Tryntie Pieters uit Sneek

668. Pieter Six * ... + voor 10-2-1709; Koopman te Koningsbergen (Königsberg)
x Koningsbergen ...
669. Anna Margaretha Storm * ...; xII Leeuwarden 10-2-1709 Jan Chistoffels * ...; Soldaat

674. Hermann Moritz aus der Bremke
x …
675. N.N.

676. Arnoldus Leemans * 1671 + Helmond 9-4-1738; Kleermaker en schepen van de stad Helmond. Attestatie naar Vlodorp (met attestatie van D. Lamb. van Flodrop) 1696
x Helmond 3-6-1696
677. Maria Deckers * Beek 1671 + Helmond 27-2-1722

678. Dirk Geenen g Fijnaart 6-10-1680 + Helmond 3-11-1752; Vorster, schepen van Helmond
x …
679. Lijsbeth van den Biesheuvel

682. Joannis Spruijt uit Geertruidenberg xII Geertruidenberg 5-12-1726 Cornelia Cooijmans van de Swaluwe
xI Geertruidenberg 13-2-1710
683. Dingena van Eterson * … + voor ..-11-1726; Haar zuster Odilia van Eterson x Geertruidenberg 30-10-1705 Arnoldus van Tilburgh, meestersmid en burger van Dordrecht

684. Maurits Bleumer * ... + ...; Hovenier te Batenburg
x ...
685. Margarita Gijsselmeijer Rekelsz * ... + ...

686. Claes Gerritsz van Sinderen uit Warnsveld als lidmaat aangenomen te Appeltern op 25-9-1714
x Appeltern 10-12-1713
687. Emmel Engels van Woe(r)denbach/Woerdenbagh als lidmaat aangenomen te Appeltern 27-6-1704

688. Tjesse Feddriks Sterringa (Tiessonius Frederickus à Sterringa) * Kollum 1690 b Gorredijk 10-11-1757; Meesterbakker te Leeuwarden, Dokkum, Franeker (16-5-1710 burger te Franeker) en Harlingen, molenopzichter te Gorredijk
xIII Harlingen 6-8-1730
689. Trijntje Sytzes Wynia g Harlingen 4-12-1698 b Gorredijk 14-5-1771

690. Jacobus Johannes Hoitsma g Makkum 3-2-1689 + Franeker 6-7-1737; Meester-chirurgijn, burgersergeant te Franeker
x Makkum 26-12-1714
691. Trijntje Sjoerds Bier(e)ma uit Makkum ca. 1690 + na 1752

692. Teije/Hermanus Hellendoorn
g Scheveningen 2-8-1672 + Gorredijk 1744; Meester-chirurgijn, te Makkinga voor 1699 x Steenwijk 10-12-1699
693. Hermyna Lucassen Hasenhart?) g Steenwijk 28-4-1678 b Gorredijk 19-6-1754

694. Roel(of) N. (Wybes? * … + voor 1749; Boer te Gorredijk)
x …
695. N.N.

696. Melis Douwes * ca. 1668
x …
697. Elske N.

698. Gerben Gosses
x Morra-Lioessens 6-4-1721
699. Aukje Theunis, zuster van Siebren Theunis, boer te Morra

700. Frans Melles Dilleman * Rauwerd ..-2-1692; Soldaat in het regiment Oranje-Friesland, 1730 soldaat in het lijfregiment van stadhouder Willem IV; xII Hardegarijp 2-7-1730 Tiestke Alberts uit Hardegarijp
xI Leeuwarden 27-2-1724
701. Elske Gerryts uit Leeuwarden + Leeuwarden 6-11-1729

702. Hinne Beins (Westra) * Hardegarijp ca. 1700 + …; Gemeen boer te Hardegarijp in 1749
x Hardegarijp 8-6-1727
703. Rinske Klases uit Hardegarijp

704. Feike Lourens uit Sexbierum
x Harlingen 24-1-1672
705. Bauck Jans uit Harlingen

708. Thomas Arents uit Wierum, Westdongeradeel + voor 1749
x Leeuwarden 14-2-1712
709. Eelkjen Pytters uit Leeuwarden + na 1749; verdient de cost aan de vismarkt in 1749

710. ?Robbert Frederick van Heerdt, heer van Eversberg g Leeuwarden 28-1-1698 + Kampen 26-1-1755; Kapitein in Statendienst 1721-1726, gedeputeerde ter Staten-Generaal 1737-1740, vice-landdrost van Twente; xI Leeuwarden 22-3-1722 Johanna Sippina van Molenschot g Rinsumageest 16-12-1694 + 5-9-1728; xII Leeuwarden 28-10-1733 Elisabeth Maria Balfour g Leeuwarden 16-1-1684 + Leeuwarden 23-6-1761
en
711. N.N.

712. Harke Minnes * … + voor 6-4-1730; Meestersmid te Kollum
x …
713. Antje Jacobs

714. Gerrit (Hendriks?)
x ...
715. Geertje N.

716. Gerardus Steensma * … + voor 1749; Predikant te Oudega, Smallingerland, in 1728 gebruiker van stem nr 31 (eigenaar pastorie van Oudega) te Oudega
xII Oudega 23-2-1710
717. Jinigjen Jacobs * … + na 1749; in 1749 ‘ sober in staat’ te Oudega, Smallingerland

718. Haringh Lodewijk van Harinxma thoe Heeg g Dokkum 11-10-1663 † Heeg 30-12-1719; Kapitein, in 1698 eigenaar van stem nr 10 te Heeg, eigenaar van stem nr 6, 7, 8 en 9 te Idzega; xI ca. 1695 Mary Feijes van Heemstra * 1664 † 1698; Dr van Feije Feijes van H., op Heemstrastate te Oenkerk, en Tjits van Aysma
xII Breda (op attestatie) 1-9-1706
719. Magdalena Catharina Kip * ca 1685 † Heeg 7-12-1761; In 1728 eigenaar van stem nr 10 te Heeg

720. N. Klapproth uit Osterode, Harz
x ...
721. N.N.

722. Philip Wybekes uit Leeuwarden
o Leeuwarden 1-9-1694
723. Femme Bruingks uit Leeuwarden b Leeuwarden (Oldehoofsterkerk) 22-7-1725

724. Franciscus/Frans Bavius g Birdaard 20-11-1670 + ...; Burger van Leeuwarden 4-12-1695, meesterbakker
x Leeuwarden 9-7-1699
725. Lysbeth/Elisabeth Bruiningh/Bruyning g Leeuwarden 31-1-1675 + …

726. Lykle Jurjens uit Leeuwarden; Trekschipper
o Leeuwarden 11-11-1707
727. Tjeetske Pyters uit Wyns

740. Saeke Ritskes te Marrum 1710-1722
x ca. 1710
741. N.N.

742. Sjabbe Rikkerts * … + voor 1749; te Hantum 1706-1732
x …
743. Trijntje N.; weduwe in 1749, arm

744. Sake Cornelis * ca. 1690; te Ferwerd 1716-1732
x ca. 1715
745. Antje Lucas

746. Pytter Jans te Kollumerzwaag 1727
x ...
747. N.N.

748. Pieter Alles Boonstra g Oldeboorn 23-9-1688 + 1765; Meestertimmerman en diaken
xII Oldeboorn 13-9-1716
749. Jeltje Feikes * ...

750. Hotze Klazes Ferwerda * Oosthem ca. 1700 + na 1752; Schooldienaar te Oosthem 1729 tot mei 1737, schoolmeester en organist te Irnsum in 1737 tot uiterlijk 1752; xII Irnsum 11-8-1748 Afke Pytters * Rauwerd … + 1749; xIII Irnsum 27-7-1749 Sibbeltje Hanzes * … + …
xI voor 1729
751. Baukjen Taekes Taconis/Taconides * Deersum 16-7-1710 + 1747

752. Gabe Emkes * ... + ...; Boer, in 1698 gebruiker van stem 37 te Menaldum
x ...
753. N.N.

754. Gerben Douwes * ... + ...; Boer, in 1698 gebruiker van stem nr 25 en nr 26 te Menaldum
x ...
755. N.N.

756. Johannes Tjallings g Hallum 10-3-1678 + ...
x Hallum 27-12-1705
757. Janke Oeges uit Hallum

764. Tiaerd Alberts uit Ferwerd
x ...
765. N.N.

768. Bauke Sijbes * Exmorra ca 1685 † Exmorra voor 2-7-1733; Boer te Ex¬mor¬ra 1728, in 1728 gebruiker van stem nr. 16 te Exmorra (eigenaar Lieuwe Harings Rispens) en stem nr 17 te Exmorra (eigenaar Cornelis Baron van Aylva, grietman van Wonseradeel)
x ca. 1710
769. N.N.

770. Jetse Douwes * … + voor 1747; Boer te Parrega
x Parrega 7-3-1717
771. Tetje/Eetje Reins * ca. 1693 + 1747; Zuster van 934.

772. Jurjen Symens * ca. 1695 + ...; Boer, in 1728 gebruiker van stem nr 80 (eigenaar familie van Cammingha) te Wirdum, in 1749 ´boer, goed reeuw en beslag´ te Wirdum
x ca. 1725
773. Antje Thomas

774. Luitjen Jacobs * ... + ...; Boer, in 1749 welgesteld huisman te Hijlaard
x ca. 1730
775. Ytske Claases

776. Ynse Sjoerds g Gaast 12-2-1708; gemeen arbeider te Gaast 1749
x ca. 1733
777. Akke Engberts * …

778. Jurre Paulus * …; gemeen boer te Ferwoude 1749; xI … Antje Jelles * …
xII Ferwoude 1744
779. Jeltje Tjepkes

784. Walter Synes * Nijega 14-1-1703 + ...; Boer, in 1728 eigenaar voor 2/3 van stem nr 4 te Nijega
x Harich 25-7-1725
785. Ymkjen Saekes uit Slooten

786. Rintje Alles g Allingawier 2-11-1690
x Hieslum 14-1-1714
787. Jetske Siebrens

788. Wieger Annes Visser * ca. 1690 + Gaastmeer 1738/43; Turfschipper en een van de eerste palinghandelaren op Londen
x voor 1719
789. Wypkjen Riemers * ... + Woudsend 18-8-1758

790. Cornelis Wouters uit Gaastmeer, in 1749 redelijk boer te Gaastmeer
x Gaastmeer 3-6-1734
791. Antje Jans uit Gaastmeer

792. Wieger Annes Visser * ca. 1690 + Gaastmeer 1738/43; Turfschipper en een van de eerste palinghandelaren op Londen = 788.
x voor 1719
793. Wypkjen Riemers * ... + Woudsend 18-8-1758 = 789.

794. Cornelis Wouters uit Gaastmeer, in 1749 redelijk boer te Gaastmeer = 790.
x Gaastmeer 3-6-1734
795. Antje Jans uit Gaastmeer = 791

796. Marten Sickes uit Gaastmeer … + voor 1749; Boer te Idzega 1728, in 1728 gebruiker van stem nr 6 en 9 (eigenaar Meinert Jans) en nr 7 en 8 (eigenaar Duco Gerrolt Martena van Burmania, grietman van Wymbritseradeel) te Idzega
x Gaastmeer 9-7-1722
797. Dieuwke Sijmons uit Gaastmeer … + na 1749; Gemeen boerin te Nijhuizum 1749

798. Siek Piers Attema * ca. 1700 + …; Boer en schooldienaar te Ferwoude, in 1728 ¼ eigenaar en volledig gebruiker van stem nr. 34 en 35 te Ferwoude en gebruiker van stem nr 27 (eigenaar erven Outger Reins) en nr 38 (eigenaar Jelle Bruyninga) te Ferwoude
x …
799. IJtje Sijbolts

800. Pijtter Tjebbes uit Workum
x Workum 23-2-1716
801. Jouck Sipkes uit Workumer Nieuwland

802. Frans Ri(e)nkes de Boer uit Workum; vaart voor timmerman in 1749
x Workum 9-5-1734
803. Fokeltie Eeuwes Glastra g Leeuwarden 14-6-1711

804. Sipke Harmens uit Sanfirden
x Workum 23-2-1749
805. Houkje Sybes uit Workum

806. Rinse Ennes de Boer g Elahuizen 1-5-1741 + Stavoren 27-3-1820
x Nijega/Elahuizen 7-4-1760
807. Grietje Wigles (Menalda) g Nijega 3-8-1732 + Nijega 3-12-1775

808. Claas Roels * Bergum ...; Herbergier en arbeyder te Ureterp in 1749
x Wijnjeterp 10-8-1738
809. Ymke Jurriens * Bakkeveen ...

810. Jan Beerns uit Garijp; Schuitevoerder
x Garijp 26-12-1736
811. Lottje Linzes g Garijp 27-5-1714 + ...

812. Cornelis Annes in 1749 boerenarbeider te Workum; xII Workum 2-2-1766 Riddouw Piers uit Workum
xI Hemelum 8-11-1733
813. Antje Bartles uit Hemelum

820. Kornelis Hunia/Unje uit Hindeloopen (g Leeuwarden 3-6-1716?), sober boer te Zuider Espel 1749
x Hindeloopen 12-5-1743
821. Aalk Tiemens uit Hindeloopen + …; xI Hindeloopen 11-9-1729 Sierd Heins * … + …

824. Walter Synes * ca. 1700 + ...; Boer, in 1728 eigenaar voor 2/3 van stem nr 4 te Nijega = 784.
x Harich 25-7-1725
825. Ymkjen Saekes uit Slooten = 785.

826. Rintje Alles g Allingawier 2-11-1690 + ... = 786.
x Hieslum 14-1-1714
827. Jetske Siebrens = 787.

828. Jappe Wayes Schotsman g Workum 12-7-1711 + Workum voor 1772; Scheeptimmermansknecht, schipper
x Workum 3-11-1737
829. Houkjen Heeres uit Workum

830. Hessel Feddes Aakman uit Workum + 1745/49; Schipper, burger van Workum 1732, koopt huis op ´t Noort te Workum; xI 27-12-1724 Swapke Piers g Workum 12-11-1693 + 1739/40
xII Workum 12-11-1740
831. Reinoutjen Luytjens uit Workum, doet winkelnering in 1749

832. Ferdinand/Fernant Lucas uit Harich, gemeen boer te Nijemirdum in 1749, in 1728 gebruiker van stem nr 14 en 15 (eigenaar Regnerus Annaeus Lycklama) te Wijckel
x Harich 1-5-1704
833. Gerbrig Nannis uit Harich + 1718

836. Douwe Pytters g Langweer 1-10-1654 + ..-5-1707/..-3-1708; Boer te Langweer, in 1698 gebruiker van stem nr 3 (eigenaar Willem van Haren, grietman van Weststellingwerf) te Langweer
x 1689
837. Antie Bottes * Oppenhuizen 1668 + 31-1-1716/8-2-1716

840. Sybolt Jeltes uit Oosterzee, boer te Eesterga in 1749, in 1728 gebruiker van stem nr 66 (eigenaar Rein Frercx) te Oosterzee
x 1723 (3e proclamatie 31-1-1723)
841. Lijsbet Jans uit Lemmer

842. Andries Annes; Huisman te Rohel 1749, in 1728 gebruiker van stem nr 23,24 en 25 te Oldeberkoop; xII ... Nies(ke) Idses/Jolles
x ca. 1730
843. Roelofke Teyes * ca. 1705 + 1734

852. Harmen Lubberts * ... + ...; Boer, in 1728 gebruiker van stem nr 1 (eigenaar Regnerus Annaeus van Lycklama) te Ruigahuizen
x …
853. Trijntje Douwes

854. Georgius (Jurrien) van Mettygen/Mettingen (Meppen) * ca. 1700 + Losser 2-2-1759; Ambagtsman
x Glane 15-7-1722
855. Hendrina Jansen Bosman (ten Busch/ter Möllen) * voor 1703 + 7-6-1783

856. Wouter Otter
x
857. N.N.

858. Gerrit Wijchers Klosse g Giethoorn 24-2-1662 + voor 1748
x Giethoorn 10-12-1699
859. Aaltje Jacobs Eijsse * 1674

860. Folkert He(e)rkes uit Follega
x Oosterzee 29-10-1730
861. Alyth Synes uit Follega, in 1749 voor 1/6 deel eigenaar van stem nr .. te Oosterzee

864. Freerk Murks Abbema g Jutrijp 19-9-1686 + Hommerts 1724; Boer en diaken te Hommerts, ontvanger in 1721
x Hommerts 6-11-1711
865. Rintske Ruyrdsdr Buma * Hommerts 17-10-1694 + ca. 1758; xII na 1725 Anne Jochems Elgersma * … + 1749/58; Timmerman, huisman en dorpsrechter

866. Gerben Cornelis * voor 1691 + …; Boer te Oppenhuizen, in 1728 gebruiker van stem nr 20 (eigenaar Catharina van Scheltinga) te Oppenhuizen, reedelijk welgestelde boer in 1749
x Oppenhuizen 2-3-1710
867. Tyetscke Annes ... + voor 1780

872. Jan Carsten/Karstes * … + 1718/28; Boer te Oldeboorn, in 1698 nomine uxore voor 2/18 part eigenaar van de pleats Oldeboorn met stem 65
x Oldeboorn 8-5-1687
873. Minke Aukes * …

874. Symen Jans * … + …; Bakker
x Oldeboorn 30-4-1693
875. Tjeerdtje Jelles * … + …; in 1716 eigenaresse van plaats 32 ‘Nesserhuizen’ te Oldeboorn

876. Pijter Isbrants * ... + ...; Boer, in 1728 gebruiker van stem nr 21 te Oppenhuizen
x Terkaple 4-2-1700
877. Tietje Gabes

880. Jan Ruurds Altenburg * Britswerd 1673 + …; te Jorwerd 1697-1702, te Baard sed. 1702
x Jorwerd 4-4-1697
881. Janke Gerbens uit Jorwerd + na 1702

882. Jan Ulbes [Heslinga] te Mantgum + 1728/35; Meier, kwam tussen 1725 en 1728 van Mantgum naar Jorwerd op stem 15 (eigendom van S. de Lannoy)
x Jorwerd 31-1-1712
883. Janke Abrahams * … + Folsgare 1775; Gedoopt op belijdenis op 24-3-1713 te Mantgum; Pachter op stem 17 te Mantgum in 1728, uitgeschreven naar Ysbrechtum 3-5-1742

884. Joucke Riencks uit Sneek
o Sneek 21-4-1698
885. Ydtje Rintjes Runia uit Scharnegoutum, haar zuster Trijntje Rintjes Runia/Ruynia (* 1683 + 5-10-1743) was gehuwd met Anske Sjoerds Sieperda

886. Hil(le)brand Annes uit Uitwellingerga; Boer, in 1728 gebruiker van stem nr 21 (eigenaar Namk Clases) te Goënga
x Oppenhuizen 17-5-1722
887. Baukjen Wybes uit Oppenhuizen

888. Ruurd Minnes * ... + Deinum 1711; Boer, in 1698 gebruiker van stem nr 2 (eigenaar kapitein Feugen) te Deinum
x Deinum 4-6-1693
889. Doetje Tjeerds g Marssum 26-8-1666 + ...

890. Willem Edses * Drogeham ca. 1660 + Buitenpost 13-8-1730; Boer te Augsbuurt en Buitenpost, in 1698 gebruiker van stem nr 16 (eigenaar Arent van Haersma, oud-grietman van Smallingerland) te Buitenpost en in 1728 gebruiker van stem nr 22 (eigenaar Hendrik Hendriks) te Buitenpost
x Buitenpost 26-12-1702
891. Hendrikje Jacobs * Surhuisterveen 1676 + Britsum 1735

896. Jelle Gerbens uit Tjerkwerd
x Tjerkwerd 26-4-1686
897. Durtsen Wijbes uit Tjerkwerd

898. Baucke Upckes uit Schraard; Boer, in 1698 gebruiker van stem nr 1 (eigenaren Rein Baukes te Parrega (= 1542.), Gatske Tiernes, Jacob Lolles en Jelle Tiernes) te Wons
x Schraard 4-3-1688
899. Acke Sipckes uit Pingjum

902. Pier Poppes * ca. 1675 + …; Boer te Kolderwolde 1716
x …
903. Foeck Hiddes

908. Sierck Holkes * Makkinga 1685 + Idsegahuizum 1746; Boer, diaken 1716, ontvanger, in 1728 gebruiker van stem nr 5 (eigenaar kapitein Haarsma te Harlingen) te Idsegahuizum; xI Kornwerd 26-11-1711 Hincken Sijbolts uit Idsegahuizum
xII Kornwerd 14-10-1714
909. Berber Pytters Schilstra * Cornwerd 1683 + Idsegahuizum 21-3-1773

910. Hein Martens * Pingjum ca. 1690 + ...; Boer, in 1728 gebruiker van stem nr 3 (Doyema Leen) te Pingjum
x Pingjum 3-11-1715
911. Aaltje Dirks uit Pingjum

912. Wybe Douwes * … + …; Boer, in 1698 gebruiker van stem nr 18, 19 en 21 (eigenaar papist koopman Dirk Pytters Lollum te Bolsward) te Ferwoude
x ca. 1685
913. Claaske Uilkes * … + Ferwoude 1709

914. Johannes Feddes * ... + ...; Boer, in 1698 gebruiker van stem nr 28 (eigenaar Age, Itske en Jelcke Ockes) te Parrega
x Greonterp 1-3-1696
915. Ymck Durks

926. Jan Adamsz Plomp g West-Vlieland 5-12-1693
x West Vlieland 7-11-1723
927. Antjen Wijbrants

928. Hotse Jacobs * Grouw 1681 + Deersum ..-1-1755; Boer te Deersum (1748); Hotse Jacobs had 11 juli 1706 een schuld van 100 Crl.gld. aan NienkeIdzes. Hiervoor was zijn oom Sytse Hotses borg (Sml.hyp. reg.15.9.1706). In 1711 was hij met zijn vrouw lidmaat van de Vlaamse Doopsgez. gemeente te Grou, 1748 boer te Deersum met een kapitaal van 1500 gld
x Grouw 21-9-1704
929. Jouk Hessels * Grouw ca. 1680 + Grouw ..-10-1763

930. Sioucke Watses Agema * 1665 + 1751; In 1728 eigenaar voor 1/6 van stem nr 29 te Nijland
x Nijland 27-9-1691
931. Ytske Ruerds

934. Bauke Reins g Parrega 10-11-1689 + voor 1768; Ontvanger te Parrega 1747 (broer van 771.), in 1728 eigenaar van ½ van stem nr 2 te Hieslum, gebruiker van stem nr 7, 8, 9 en 10 (eigenaar Cornelis Baron van Aylva, grietman van Wonseradeel) te Hieslum
x Parrega 26-5-1715
935. Wybrig Romkes g Parrega 28-8-1687

936. Yke Johannes Ykema * ca. 1675 + Wolsum 15-1-1751; Eigenaar van zathes te Wolsum en Ferwoude in 1721, ontvanger te Westhem, 1725-1744 bijzitter van de grietman van Wymbritseradeel, in 1728 eigenaar van stem nr 44 te Ferwoude voor 5/6 deel, eigenaar van stem nr 20 te Wolsum voor ½ deel, gebruiker van stem nr 6 en 7 te Westhem en stem nr 24 te Wolsum
x Makkum 23-2-1717
937. Trijntje Theodorus Grotius g Rauwerd 12-8-1688 + Wolsum 14-7-1768

938. Jan Ruurds Buma g Jutrijp 19-11-1699 + …; in 1728 meijer op stem nr 13 (eigenaar zijn vader) te Hommerts
x ca. 1722
939. Antje Sierks g Jutrijp 17-7-1701 + 1791

940. Okke Eeltjes (Bangma) g Wolsum 12-1-1716 + …; Welgesteld boer te Tjerkwerd 1749
x Wolsum 1-5-1735
941. Swobkje Tjalkes Reinsma g Parrega 25-12-1710

942. Symen Sjoerds Ypma g Britswerd 2-1-1709 + Nijland 14-9-1777; Redelijk boer te Nijland 1749
x Britswerd 7-12-1738
943. Fetje Cornelis Bosman g Wieuwerd 9-1-1718 + Nijland 31-12-1793

944. = 908.
x ...
945. = 909.

946. = 910.
x ...
947. = 911.

948. Taeke Teijes uit Joure + ca. 1750; Ontvanger te Joure 1749
x Joure 12-7-1705
949. Sipkjen Thijsses uit Oosterhaule + …

950. Sijmen Hendriks Crijttenburgh g Makkum 10-10-1686 + …; Dorpsrechter, kerkvoogd, belastingontvanger
x Makkum 26-2-1708
951. Hijlckjen Dirks g Makkum 30-8-1691

956. Tjalling Sippes uit Wyckel
x Wyckel 24-5-1705
957. Jetske Sjoerds uit Harich

972. Ycke Yckes * … + Gaast voor 27-9-1655
x …
973. Rijnsk Siuckes

974. Tjalke Piers Reinsma * ca. 1675 + ...; Boer, in 1728 eigenaar voor 1/3 van stem nr 1 te Sanfirden en gebruiker van stem nr 4 (eigenaar Oepke Douwes) te Dedgum = 1882., broer van 1019.
x Parrega 16-3-1704
975. Grijtje Everts = 1883.

976. Nies Durks uit Cornwerd
x Makkum 1-5-1698
977. Sjouck Jorrits

980. Mein(d)ert Jacobs uit Witmarsum * ... + ...; Boer, in 1698 eigenaar voor ¼ en gebruiker voor het geheel van stem nr 3 te Schettens
x Bolsward 2-10-1687
981. Acke Sjoerds uit Witmarsum

988. Thomas Jacobs g Warffum 17-2-1661 + Eppenhuizen 4-2-1701
x Warffum 15-6-1690
989. Aeltien Willems uit Kantens

990. P(i)eter N.
x ...
991. Trijntje N.

992. Durk Idserts * ca. 1640 + …; Boer, in 1698 gebruiker van stem nr 31 (eigenaar Homme van Camstra) te Burgwerd
x ca. 1680
993. N.N.

994. Feyke Sytses * ... + ...; Boer, in 1728 eigenaar voor 2/3 van stem nr 13 en voor 2/3 van stem nr 16 te Tjerkwerd
x ...
995. N.N.

996. Rimmert Jans uit Hieslum, in 1698 gebruiker van stem nr 53 (eigenaar pastorie van Witmarsum) te Witmarsum
x Longerhouw-Schettens 20-4-1690
997. Attje Joukes/Tijal Aukes uit Witmarsum

998. Durk Andries uit Burgwerd + ...; Boer, papist, in 1698 eigenaar voor ¼ deel van stem nr 5 te Burgwerd en in 1728 gebruiker van van stem nr 3 (eigenaar Cornelis van Aylva, grietman van Aylva) te Hichtum
x Hennaarderadeel 3e proclamatie 29-11-1682, gerecht Wonseradeel 16-12-1682
999. Aaltie Alberts uit Kubaard + ...

1008.
x
1009.

1010.
x
1011.

1016. Wybren Gooitsens * … + 1716; Boer, in 1698 eigenaar van stem nr 11 te Hieslum voor 1/3 deel en mede-eigenaar van stem nr 15 te Wolsum uit naam van zijn vrouw; xI Parrega 28-1-1688 Richt Eeltjes
xII Parrega 2-7-1699
1017. Itsk/IJtscke Tjerks g Parrega 13-4-1673 + voor 1730

1018. Hylke Clases * … + voor 1748; Boer (in de zomer) te Sanfirden en schoolmeester (in de winter) te Ferwoude, mede-rekenmeester van Wymbritseradeel Zeedijken (1723), dorpsrechter (1724) en ontvanger (1743), in 1698 gebruiker van stem nr 1 (eigenaar zijn schoonvader), 2 en 3 te Sanfirden
x ca. 1695
1019. Saapke Piers g Hieslum 17-3-1692 + ...

XI

1024.

1025.

1026. Harmen Behrens uit Buxtehude
x …
1027. Margarethe Maschmann

1032. Dieterich Potgiessers * Schwerte a.d. Ruhr 1621 + …; Zoon van Eckert Potgieser uit Villigst
x …
1033. N.N.

1056. N.N.
x...
1057. N.N.

1058. Jacob van Offeren; zonen Jan Jacobszn en Otto Jacobszn hadden kinderen te Waardenburg
x ...
1059. Christina Paats * ... b Amsterdam 1-5-1706

1060. Jan (van) Noordwijk * Utrecht ca. 1680 + ...; Zoon van de notaris en deurwaerder hove van Utrecht (1681) Willem van Noortwijck (* Utrecht ca. 1655 + voor 1703; zoon van Johannes Fransen van N., oudste voorvader Adriaen van Noortwyck leefde in de 14e eeuw, en Neeltje Willems) en Sara Ribbius (* 1654 + na 1703), zijn broer Adrianus van N. (* Utrecht ..-6-1656 + 1693 was dominee op de Nederlandse ambassade te Brussel en later te Rozenburg bij Rotterdam, diens dochter emigreerde in 1694 met haar moeder en stiefvader naar New York en diens kleinzoon Dominicus Vanderveer was sheriff van Kings County, New York)
x ...
1061. Anna Maria Verkorf/Verkoij * ...

1062. Marcus Hendrikse Bal g Amsterdam 28-1-1674 + …; Timmerman; Zoon van Hendrick Jansen uit Amsterdam en Grietje/Geesje Harmsen
o Amsterdam 13-7-1697
1063. Sara Maerschael/Mersael g Amsterdam 27-1-1675 + …; Dochter van Dirck M. en Aeltie Brakels

1088. Abraham de Tombe g Leiden 6-4-1659 + 1694/95; Lakenwever te Leiden; Zoon van Pierre de (le) Tombe (* Tourcoing ca. 1625 b Leiden 6/13-1-1674; Wolkammer te Leiden) en Jacquemine/Adriana Rousselle uit Mouveaux; xII Leiden 24-10/4-11-1691 Catharijne Thomasdr * … + na 1695
xI Leiden 15-5/30-5-1683
1089. Lijsbeth/Elisabeth Jansdr. Prop g Leiden 29-8-1655 + voor 1691; Dochter van de volderwercker Jan Philippus Pro(s)p(t) (g Leeuwarden 27-8-1609 + na 1672; zoon van de saaivolder uit Landsberg, Duitsland, Philips Propst (+ 1632) en (x Leeuwarden 12-4-1607) Suzanna Jans) xII 13-7-1640 (ondertrouw) en Janneke Joosten Burggraaf/Burghgrave uit Leiden (dochter van Joost Cornelisz B. en Lijsbeth Pieters)

1090. Jan (de Bok)
x ...
1091. Geertruijd Jans

1092. Reijnier Bollandt g Delft 4-9-1685 b Delft 18-6-1734 (Nieuwe Kerk); Zoon van Abraham Reinierze B. (zoon van Reijnier Wijnants B.) en Annetje Davids Foree/Foy (b Delft 5-2-1729)
x Delft 16-11-1707
1093. Jannetje de Ven/Ver g Delft 1-9-1686 b Delft 20-4-1735 (Nieuwe Kerk); Dochter van Jacob de Ver (b Delft 2-4-1699) en Annetje Reiniers Bolland (b Delft 20-6-1698)

1094. Christiaan/Corstiaan Goedseels/Goedtschels/Goetsjellis * ...
o Delft 12-8-1684
1095. Catarina Seppenvelt g Delft 9-1-1661 + ...; Dochter van Willem Cornelisz Seppenvelt en (xII Delft 2-4-1653) Maria Jans van der Pol

1096. Adam Jansz van Solingen * …b Delft 11-1-1733 (Oude Kerk); Zoon van Jan Jansz van S. (b Delft 22-6-1680), Jans Jansz van S. kan dezelfde zijn als degene die in 1661 werd genoemd als sweertveger te Utrecht en zoon van Jan Caspars van S., zoon van Caspar Alberts van S., sweertveger te Utrecht in 1608 en coopman der wapenen in 1634
o Delft 2-5-1693
1097. Ariaantje/Ariaentge Cornelisdr Bontekoe (van Olsthoorn) * ca. 1665 b Delft 4-10-1740; Mogelijk dochter van Cornelis Cornelisz Olsthoorn aen de Veenwegh (te Nootdorp) en Ariaentge Ariens (?dr van Arien Ariens Man en Neeltgen Jans)

1098. Leendert Janse Blaas uit ’t Elshout … + voor 1742; Meester scheepstimmerman
x IJsselmonde 14-9-1697
1099. Geertruij Pieters de Groot g Rotterdam 8-2-1678 b Delft 1-12-1742 (Oude Kerk); Dochter van Pieter Centen de Groot uit Den Briel (x Rotterdam 6-9-1671) en Margarita/Grietie Vogels uit Rotterdam

1100. Thijmen (Sijmon) Hendricks van der Vlot (Flock) * … + Azië 28-7-1716; Soldaat; Zoon van Hendrick Claasz Vlok en Evertje Tijmesz van Klaveren (* … b Delft 27-5-1706; dochter van Tijmen van Klaveren)
o Delft 2-12-1702
1101. Aaltje Rocus van der Meer * … b Delft 20-4-1740; oI Delft 9-12-1690 Johannes Claasz van der Burch

1102. Isaack Jacobsz Verburgh g Delft 2-12-1674 + ...; Zoon van Jacob Jansz Verburgh (b Delft 22-12-1696) en (x Delft 19-11-1656) Maria Roelans de Roo (g Delft 20-3-1636 b Delft 19-4-1716; dochter van de saeywercker Roelant de Roo (xII Delft 14-6-1631) en Trijntgen Dirckxdr)
x Delft 1-5-1694
1103. Jannetge van Bru(i)ssel * ... b Delft 25-6-1748

1104. Laurens Maertensz Jongeneel * Zevenhuizen ca. 1645 + na 1698; Zoon van Maerten Louws Jongeneel (diens oudst bekende voorvader Lou(ris) Cornelisz bouwde in 1534 een wagenhuisje aan de ‘Zwanledesche wech’ te Zevenhuizen), molenmeester te Zevenhuizen, en Ariaentge Cornelisdr van Alphen uit Moordrecht; xII Oudewater 2-11-1698 Hubertje Otten van Wijngaerden uit Lopik
xI Zevenhuizen 4-2-1674
1105. Roockertje Cornelisdr Hofland uit Bleiswijk

1112. Laurens Silo uit Delfshaven b Delfshaven 24-3-1728
x Delfshaven 12-11-1684
1113. Cornelia Philipse Schooneman g Delfshaven 18-4-1661 b Delfshaven 28-9-1722; Dochter van Philips Dirckse Schooneman(s) en Fennetje Pieters Veen

1114. Cornelis Wolpherse van der Korper/Corper g Delfshaven 24-8-1659 b Delfshaven 1-2-1729; Zoon van Wolfert Cornelissen van den Kopper en Annetje Jans
x Delfshaven 6-5-1685
1115. Swaentje Cornelis (van der Wagen) uit Delfshaven b Delfshaven 1-11-1722

1118. Jacob Pieterse van der Dussen uit Rotterdam … + …; Schipper op de Arcke Noach, vaart op India *
x Delfshaven 7-4-1692
1119. Ariaentje Mees Hooghwerf * Delfshaven … + …; Dochter van Mees Meesse Hooghwerf/Hoogerwerff en (x ’s-Gravezande 11-10-1658) Willemtie Dirksdr van der Lee uit De Lier

1120. Conrad Gerhardt * Gehau ca. 1665 + …; Gerichtsschöffe; Zoon van Johann Henrich Gerhardt
x Gehau 25-4-1689
1121. Dorothea N. * …

1128. Justus Gilß * Obergrenzebach 1672 + …; Zoon van Ludewig Gilß en Anna Maria Braun
x Groß Ropperhausen 30-3-1702
1129. Elisabeth Wiegand * Groß Ropperhausen ..-10-1675 + …; Dochter van Hans Jacob Wiegand en Elisabeth Kleinschmidt

1130. Andreas Daub * Groß Ropperhausen ca. 1660 + Groß Ropperhausen 9-5-1730; Gerichtsschöffe
x Groß Ropperhausen 16-11-1697
1131. Anna Elisabeth Wemhernberg * ca. 1673 + Groß Ropperhausen 12-12-1731; Dochter van Johannes Wemhernberg

1144. Gerrit Hendricks van Veelen * Hall 1635 + …; Zoon van Hendrick Hendricks van Veelen, rentmeester van graafschap Bronckhorst in 1645, en Grietje Jans uit Neerbosch
x Hall 1659
1145. Teuniske Harmens * 1637 + …

1146. Teunis Hendriks
x …
1147. N.N.

1152. Claes Cornelis Lopeker uit Kalslagen bij Aalsmeer b 2-6-1683; Zoon van Cornelis Lopeker
x …
1153. Trijntje Pieters * … b 20-11-1693

1154. Jan Claasz Kiek/Kik * 1645 + …; Schipper te Amsterdam, schipper van de Juffr. Hillegond in 1705
x …
1155. Jannetje Cornelis

1156. Cornelis van Dijck/Dijk g Zwolle 6-9-1659 + Amsterdam tussen 1701 en 1718; Zoon van Willem Hoefman en Catrina Cornelis
o Amsterdam 23-6-1685
1157. Anna Vlasvat g Haarlem 14-4-1658 b Amsterdam 23-4-1717; Dochter van de advocaat Pieter Pieterszn Vlasvat g Amsterdam 18-6-1617, zoon van Pieter Janszn Vlasvat, substituut-schout van Amsterdam b Amsterdam 11-3-1656 en Neeltje Aerjansdr Sluijmers, dochter van Aerjan Pieterszn Sluijmers uit Den Bosch, luitenant gelegerd te Enkhuizen in 1589, en Sijtje Heijnrics, en Magdalena Pauw g Amsterdam 25-7-1628, dochter van droogscheerder en Ruslandhandelaar Nicolaes Pauw g Amsterdam 1-7-1590 b Amsterdam 9-4-1632, zoon van droogscheerder Anthonij Pau uit Zaltbommel en Annetgen Huijberts, o Amsterdam 22-4-1619 Catharina de Vogel uit Haarlem b Amsterdam 18-10-1667, dochter van Cornelis de Vogel uit Vlaanderen en Magdalena de Blok

1158. Lambert/Lammert van der Staal/van Staale * Middelburg 1644/45 b Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 14-3-1700; Kleermaker
o Amsterdam 18-4-1670
1159. Geesje Barent Roetenbergh * Ootmarsum 1643/44

1160. Derck Enclaer uit Rosendaal + …; Zoon van Pieter Janszn Enckelaer (+ Arnhem 1634) en Aeltgen Dircxs
x …
1161. N.N.

1162. Gerrit Elissen van Daatselaar * … + …; Zoon van Elis van Daatselaar uit Driebergen
x Driebergen 15-11-1674
1163. Gerritje Tonis Haerman * … + …; Dochter van Thonis Thonisse Haerman uit Doorn

1164. Hendrik Arents Hulckesteijn * ca. 1636 + na 1693; Zoon van Arent Hendriks Hulckesteijn (zoon van Hendrik Arentzen pachter van Hulckesteijn en ouderling te Oosterbeek en Marij Jansen) en Anneke Teunissen
x Oosterbeek 16-11-1659
1165. Grietje Brantsen g Oosterbeek 28-6-1640; Dochter van Hendrik Brantsen en Geertjen Berentsen

1166. Daniel Pauls Schut * Apeldoorn ca. 1631 + 1672/78; Papiermolenaar te Klein Hattem; Zoon van de papiermolenaar (kocht molen Klein Hattem op 14-5-1625) Paul Martens Schut (zoon van de meester papiermaker en vm. huursoldaat Marten Orges uit Zwitserland, + Beekbergen 9-9-1626 grafzerk in NH Kerk te Beekbergen, en Geertje Dirksdr Schut uit Beekbergen) en Bettien Peters uit Beekbergen (dochter van Peter Thonis)
x …
1167. Hendrica Aerts uit Ugchelen

1192. Dirck Paulusen van Es * ... b IJsselstein 13-9-1664; xI IJsselstein 8-12-1640 Feygie Willemse van Hoogburen (dochter van Willem Jorisz en Aaltje Jans)
xII ...
1193. Marrigje Jans Blok

1194. Thomas Claassen Blom g Lopik 13-6-1638 + na 17-7-1687; Zoon van Claes Sebastiaens Blom, zoon van Bastiaan Jans B. en Marrigje Ariens, en (x Lopik 21-6-1635) Adriaantje Thomasse Pelle, dochter van Thomas Adriaensz Pellen
xI Lopik 16-12-1660
1195. Eijchjen Lamberts

1196. Willem Cornelisz Leuwen * ... + Bodegraven 2-3-1665; Zoon van Cornelis Willemsz Leeuwen
xI ...
1197. Marrichgien Claasse Brugge

1216. Johann Henrich Beist * Schlüchtern 28-2-1615 + Schlüchtern 14-3-1675; Rathsältester u. Wirt; Zoon van de Bäcker Johannes Beist en Margretha Lotich
x Schlüchtern 8-7-1638
1217. Eva Hafner * 1622 + Schlüchtern 3-12-1679; Dochter van Nicolai H. (zoon van Conrad H. geboren 1536 in Zwitserland en N.N.) en Catharina (+ Schlüchtern 23-8-1635)

1212. Jacob de Keijser g Gorinchem 14-6-1650 + Gorinchem 27-10-1704; Vlashandelaar, garentwijnder; Zoon van garentwijnder Andries Jacobsz de Keijser + Gorinchem 3-11-1692, zoon van tabackvercooper Jacob Jansz de Keijser en Teuntje Adriaans Taate, en Marijken Gerrits de Vos
x Gorinchem 9-9-1670
1213. Dingena Jans Cup * Andel … + Gorinchem 16-4-1711

1214. Cornelis Arijsse van der Kraan * … b Gorinchem 22-3-1710
x Gorinchem 10-4-1667
1215. Geertruid Abrahams van Turenhout g Leerdam ..-6-1639

1218. Johannes Weitzel * Schlüchtern 15-3-1602 + Schlüchtern 2-10-1674; Zoon van Hans W. (+Schlüchtern 22-6-1617, zoon van Conrad W. en Ursula x Schlüchtern 26-2-1596) en Agnes Lotichius (* Steinau ca. 1570 + Schlüchtern 13-2-1616/17, dochter van de dominee te Sterbfritz en Ramholz Nicolaus Lotz en Eliasbetha. Nicolaus Lotz was een zoon van Jörg Lotz, zoon van Hen Lotz, een boer in Niederzell ca. 1470-1480. Een van diens kleinzonen Petrus Lotichius Secundus (1526-1560), was een bekende dichter.
x Schlüchtern 5-5-1651
1219. Anna Romeiser * Schlüchtern 23-4-1630 + Schlüchtern 18-3-1679/80; Dochter van Petrus R. (* Schlüchtern 24-2-1592; zoon van Peter R. en Gertraud Schönhub (+ Schlüchtern 11-4-1597; dochter van Nikolaus S. + 15-8-1592); x Schlüchtern 18-5-1615) en Ursula Horn (* Schlüchtern 22-11-1594; dochter van Peter H. en Gertraud Berting (+ Schlüchtern 10-12-1604; dochter van Valentin B. uit Fulda + Schlüchtern 8-8-1582 en Kunigund))

1220. Johann Adam Schultheis * Schlüchtern 9-10-1650 + ...; Zoon van Martin Niclas S. (* Schlüchtern 28-4-1613 + ...; zoon van Nicolaus S. x Schlüchtern 12-10-1591 Barbara Lotichius, x Schlüchtern 27-3-1636) en Margret Hensler (* Schlüchtern 22-10-1615; dochter van Peter H. * Schlüchtern 28-5-1585; zoon van Ciriox H. en Catharina, x Schlüchtern 23-9-1614 Regina Wankel)
x ...
1221. Anna Margaretha N. * ...

1222. Valentin Hensler * Schlüchtern 28-12-1648 + ...; Zoon van Michael H. (* Schlüchtern 1-4-1594 + ...; zoon van Ciriox H. en Catharina x Schlüchtern 26-7-1631) en Kunigund Freund (* Schlüchtern 17-9-1606; Dochter van Melchior F. x Schlüchtern 4-5-1601 Margreth Koch; xI Schlüchtern 3-8-1625 Conrad Weitzel)
x Schlüchtern 2-3-1673
1223. Agnes Hopf * Schlüchtern 19-3-1648 * ...; Dochter van Johannes H. (x Schlüchtern ..-10-1639) en Anna Elisabeth May (* Schlüchtern 23-1-1620; dochter van Pancrazius M. * Schlüchtern 6-8-1581 + Schlüchtern 9-9-1635; zoon van Albano M. * Gelnhausen ca. 1540 + Hintersteinau 4-12-1610 x Schlüchtern 17-11-1580 Anna Würtzel + Hintersteinau 8-11-1608, en Helene Büttner uiit Eisenach + Schlüchtern 28-9-1635; dochter van Heinrich B.)

1224. Johann Bolender * Schlüchtern 8-3-1595 + Schlüchtern 2-9-1672; Ratsverwandt; Zoon van Cyriox B.; xII Schlüchtern 26-11-1637 Catharina Denhard * Schlüchtern 20-1-1604 + Schlüchtern 17-1-1665
xI Schlüchtern 11-10-1618
1225. Anna Hensler * Schlüchtern 21-5-1599 + Schlüchtern 17-11-1636; Dochter van Lorentz H.

1226. Valentin (Velten) Lotz * Schlüchtern … + Schlüchtern voor 1660; Ratsverwandt; Zoon van Hans L.
x Niederzell 5-2-1630
1227. Gela Henning g Reinhards 17-4-1614 b Niederzell 11-3-1689; Dochter van Hans H. (* Elm 1581 + 12-1-1635 op Hof Lindenberg (zoon van Peter H. + aan de pest) en N.N. + Lindenberg 8-1-1618); xII Niederzell 22-11-1640 Conrad Rosenberger * Niederzell 31-1-1613 + …

1228. Friedrich (Fritz) Scheffer * Schlüchtern 1614
x …
1229. Barbara Hensler * Schlüchtern … + Schlüchtern 8-4-1673

1230. Pancratz Romeiser * Schlüchtern 1619 + Schlüchtern 31-1-1696; Zoon van Peter Romeiser (* Schlüchtern 24-2-1592 + Schlüchtern 28-9-1635; zoon van Peter Romeiser (* 1552 + Schlüchtern 17-5-1625) en Gertraud Schönbub, + Schlüchtern 11-4-1597, dochter van Nikolaus Schönbub * 1530 + Schlüchtern 17-8-1592) en Ursula Horn (* Schlüchtern 22-11-1594 + Schlüchtern 30-8-1641; dochter van Peter Horn en Gertraud Berting)
x Schlüchtern ..-3-1643
1231. Anna Assum * Schlüchtern 29-7-1626; Dochter van Niclas A.

1242. Joachim/Jochem Jacob Vervooren/Vervoorn g Utrecht 22-3-1640; Drossaard en schout te Amerongen (1680); Zoon van Jacob Vervoorn en Cornelia Laurensdr van Werckhoven + Utrecht 6-4-1679, dochter van Laurens Adriaansz van Werckhoven + Utrecht 10-7-1648, zoon van Adriaan Laurens van Werckhoven en Heijltje Gijsberts Verduin, en Beatrix van Lambalch
x …
1243. Cornelia van Nijenrode g Utrecht 20-10-1644; Dr van de advocaat aan de Hof van Utrecht Hendrick van Nijenrode * 1612 b Utrecht 11-3-1658 (begraafinschrijving 22-3-1658), zoon van Willem van Nijenrode (* 1586 + Utrecht 6-10-1665, zoon van Hendrick Gijsbertusz van Nijenrode, zoon van Gijsbert van Nijenrode, natuurlijke zoon van Splinter van Nijenrode + 1531, kleinzoon van Splinter van Nijenrode, heer van Bolenstein, en Johanna van Beieren, natuurlijke dochter van Jan van Beieren, Prinsbisschop van Luik, zoon van Albrecht I Hertog van Beieren, Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen), x Utrecht 5-11-1609 Goosentje Reyerdr van Vreeswijk + Utrecht 11-7-1652, x Utrecht 26-5-1642 (huwelijkse voorwaarden) Hermanna van Thiel/Tiell, dochter van Cornelis Henricksz van Tiell
Wapen van heer Jan van Nijenrode
Bron: Heraut Beyeren 1405

1244. Stoffel van Brakel * … + …; Zoon van Johan (Hans) Jans van Brakel (* ca 1605 + ... x Tiel 14-4-1632) en Elsken Stoffels
x Bredevoort ..-6-1665
1245. Margareta Peters * ... + ...; Dochter van Abraham Peters uit Winterswijk (o Winterswijk 29-6-1637) en Liesbet Martens

1246. Barent (Sluyter) van Gendringen * … + 1679; Zoon van Adam van Gendringen
x ca. 1670
1247. Machteltie Jans Sluyter * … + …; xII 1-11-1680 Michiel Parent * Harderwijk 1657 + …; Dochter van Jan Sluijter

1256. Willem Wegeweis/Wegewijs uit Wesel
x Groningen 3-5-1653
1257. Mette Reiners * …

1260. N. van Farmsum * ca. 1650 + ...; Mogelijk zoon van Johan van Farmsum (mogelijk zoon van Johan van Farmsum + voor 1636 x Groningen tussen 1595 en 1603 Berentien Johansen + voor 1636) x Groningen 13-4-1639 Grietien Helinghe
x ...
1261. N.N.

1306. Cornelis Bosman
x ...
1307. N.N.

1308. Staes Jacobs te Leeuwarden 1668-1672
x ...
1309. N.N.

1320. Harmen Alberts uit Akkrum; Burger van Leeuwarden 8-5-1677
x …
1321. N.N.

1322. Wouter N.
x …
1323. N.N.

1336. Adriaan Six * Amsterdam 9-5-1649 + Amsterdam 6-12-1700; Koopman; Zn van Johannes S. (* Amsterdam 17-5-1624 + Amsterdam 11-12-1661; zn van makelaar Adriaen S. * Yperen 1594 + Amsterdam 21-8-1648; zn van Martin S. en Anne de Torentel, en Anna van Kermpt) en Elisabeth van Goch (dr van wijnkoper Jan van G. en Anna Jacobs)
x Amsterdam 20-5-1676
1337. Maria van Tarelink * 1652 + Amsterdam 5-3-1705; Dr van graankoper Pieter van T. (* Leiden 9-2-1625 + Amsterdam 27-3-1687; zn van corencoper Jan Lucaszn van T. en Maria van der Schueren) en Elisabeth van Velsen (dr van Simon Matyszn en Catharina Gerritsdr Schepers)

1352. Adriaan Leemans * … + Helmond 6-9-1684
x …
1353. Margriet N. * … + na 2-3-1702

1354. Hendrick Dirck Deckers * … + ..-1-1704; Secretaris van Beek, notaris, schoolmeester
x …
1355. Catharina de Bercker * Helmond 27-2-1637 + voor 6-3-1705; Dochter van Cornelis de Bercker en Catharina Roeffs (haar oudst bekende voorouder is Art Lemen Melissoen die Brouwer uit de 15e eeuw)

1356. Pieter Corneliszn Geenen g Fijnaart 17-3-1647 + …; Zoon van Cornelis Geenen, weduwnaar van Lijsbeth Jasper, Abigael Cornelis, Neeltje Claas en Lijntje Henrick, en (xV Fijnaart 28-5-1646) Bastiaantje Dierx, weduwe van Wollebracht Dirixsen
x …
1357. Neeltje Marinus

1366. Melchior van Eterson van Geertruidenberg; Mogelijk zoon van Willem van Eterson xI Geertruidenberg 28-3-1647 Odilia Christophels Verthogen uit Breda (xII Made 28-9-1659 Maria Lips); oI Besoijen 17-5-1676 Elisabeth Nagel van Waspik
xII Geertruidenberg 19-1-1681
1367. Maria de Vries van Waalwijk

1372. Gerardus Jansz van Sinderen te Voorst
x …
1373. Aerentje N.

1374. Engel Hendrix van Woerdenbach/Woerdenbagh te Altforst
x …
1375. Aeltgen Claesen

1376. Feddrik Atses Sterringa * 1644/45 + Oenkerk 6-3-1717; Meesterkleermaker, schipper en koopman te Oenkerk 1715
Grafsteen Feddrik Atses Sterringa
x voor 1687
1377. Marijke/Maeycke Tjesses Tjessema * 1654 + Oenkerk 25-11-1729; Dochter van Jacobus Jans Tjessema (* ca. 1630 + Franeker ..-5-1671; zn van Johannes Tjessens Tiessema * 1591 + 26-10-1671; zn van Tjesse Hebbes Tyesma + Menaldum 1616, zn van Hebbe Tyesses, zn van Teysse Oeges en Auck Hoytesdr, weduwe van Douwe Sickes Galama, en Engel Johannes Terpryp, en Sibbeltje Jacobs, en Trijntje Lamberts) en Elisabeth Paulus Bogarda (* Franeker 15-12-1634 + 3-2-1692; dr van Paulus Cornelis B. + Franeker 11-3-1680 en Ryckien Piers Schotanus + Franeker 21-12-1669)

1378. Sytses Doedes Wynia * ... + ...; Meesterbakker te Harlingen; Zoon van de meesterbakker te IJlst Doede Baukes W. en Trijntie Sietses
x Harlingen 5-6-1687
1379. Janke Dirks Bierma g Harlingen 21-10-1666; Dochter van Dirk Sjoerds B., burgemeester van Harlingen 1683-1686, en Aaltje Reins

1380. Jan Jacobs Hoytsma * ... + voor 1728; Meester-chirurgijn te Makkum, in 1698 eigenaar voor ½ van stem nr 44 te Witmarsum; Zoon van Jacob H. en Trijntje
x Dongjum 30-4-1682
1381. Popkje Hendricus Wieringa g Makkum 27-9-1663 + …; Dochter van Henrijckus Francisci Wieringa g Oosterend 22-4-1627, zoon van predikant Franciscus Gualteri + Oosterend 21-12-1638 en Antie Henrici Blancama + Oosterend 22-6-1652, en Sjouck Jenties Tjeertsma, dochter van de boer Jencke Sijerdsz x Witmarsum 6-10-1616 Popckien Jansdr

1382. Sjoerd Pytters Bierma g Harlingen 4-4-1666 + Harlingen 2-12-1727; Schoenmaker; Zoon van Pytter Sjoerds Bierma x Beetgum 15-11-1663 Geeske Jelgers
x Harlingen 25-4-1686
1383. Maijke Pytters g Harlingen 20-8-1665 + Harlingen 13-10-1727; Dochter van Pytter Pytters x Harlingen 4-2-1663 Jeltje Huiberts g Harlingen 11-10-1640 + Harlingen ..-1-1683, dochter van grootschipper Huybert Sents, zoon van Sent Huyberts, burgemeester van Harlingen, en Maeycke Warners, en Claeske Jans

1384. Aldert Hellendoon * … + Scheveningen 6-10-1722; Zoon van Johannes H. en Goigjen Jans van der Hoeve
x Scheveningen 17-5-1671
1385. Clasyntje (Lucas) Hasenhart

1386. Lucas Hasenhart/Hazenhart van Steenwijk; Meester-chirurgijn; xI Steenwijk 6-5-1670 Hillighjen Tijmens Wijnols * … + voor 1675: Mogelijk zoon van Jurjen Lucas Hasenhart
xII Steenwijk 7-2-1675
1387. Geertruida de Quade van Deventer
van Deventer; Dochter van Jurrien de Quade ~ Deventer 23-2-1617, rentmeester en provisoor van de armen, zoon van Willem de Quade, zoon van Maarten de Quade en Geertruid Gansneb genaamd Tengnagels, en Geertruid van der Leij, en Harmtien ten Oever, dochter van Johan ten Oever, barbier, chirurgijn en burgemeester van Hasselt, x Zwolle 11-9-1614 Margaretha Hendricks van Wilsum
1392. Douwe Johannes
x Ee 2-5-1665
1393. Auck Rimrens

1400. Melle Melles tolgaarder en herbergier op de Dille
x Rauwerd 4-9-1681
1401. Sieuwke Sipkes uit Wirdum

1404. Bein Hinnes * ca. 1668 + …; Boer te Bergumerveen; Zoon van Hinne Douwes en Aukje Beins uit Bergumerveen; xII Bergum 27-4-1726 Antje Tjeerds
xI Oostermeer 3-2-1695
1405. Minke Gaukes * ca. 1670 + 1719/26; Dochter van Gaucke Tjercks (* Opeinde ca. 1645 + Oostermeer voor 1706; zoon van Tjerck Michiels + 1666/71, zoon van Michiel Tobias (zoon van Tobias Gauckes en N. Michiels) en Sjoukjen Aukes x Oostermeer 1638 Mincke Rinnerts * 1617 + ´t Witveen 1671, dochter van Rinnert Bauckes + Oostermeer 1620 (zoon van Baucke Rinnerts * ca. 1555 + Oostermeer 14-1-1618) x 1616 Jedts Jacobs + Oostermeerderveen 1617, x Nijega 31-5-1669) en Sjoukjen Teijes (* Oudega 1647 + 1714; dochter van Teije Rinnerts en Loltje Sytses)

1408. Lourens Feijckes uit Sexbierum
x Sexbierum 19-3-1643
1409. Tziedts Jelgers uit Sexbierum

1420. ?Boldewijn van Heerdt, heer van Eversberg g Vollenhove 30-4-1654 + 1720; Luitenant-kolonel (1717) in het Staatse leger; Zoon van Robbert van H., heer van E., en Everdina Sloet van Slotenhagen en Lindenhorst; oI Leeuwarden 29-7-1683 Johanna van der Heyden * … + ..-1-1690
oII Leeuwarden 11-1-1691
1421. ?Elisabeth Schuyringh * … + voor 1720; Dochter van Frederik S. en Johanna Catharina Ampt

1424. Minne Harkes te Dokkum in 1665, op 3-7-1661 werd een Minne Heerkes, afkomstig uit Oostrum, burger van Dokkum
x ...
1425. N.N.

1436. Idzerd Jacob van Harinxma thoe Heeg * Bourtange 22-3-1636 † 28-5-1692 b.Heeg; Capitein-commandant (1663, 1667) en Sergeant-majoor (1669) in het Staatse leger; Zoon van Haring van H. thoe H. en Gertrud von Quadt
xI ca 1662
1437. Anna van Brakell * ca 1642 † 20-6-1667 b.Heeg; Dochter van Floris van B., Heer van de Brakell en drost van ter Leede, en Geertruyd Bentinck

1438. Maarten Kip g Den Bosch 25-2-1637 + Breda 13-8-1718; Wagenmeester-generaal, Kolonel en commandeur van Willemstad; Zoon van Abraham Kipp uit Aken + Den Bosch 29-4-1664, Poorter van Den Bosch sed. 13-9-1632, Vaandrig der Colveniers in 1644 (oudste voorouder is koopman en baumeister te Aken in 1485 Lambrecht Kipp), en Catharina Rademacher uit Sittard; xI 1-5-1660 Hester van Vastenou * ... + voor 1679
xII Heemstede 8-2-1679
1439. Hester Poulle * Heemstede 1-3-1656 + Heemstede 11-1-1705; Dochter van de Pieter P. en Metta van Riefke/Riethoven

1448. Bavius Francisci g Rinsumageest 4-4-1641 + voor 1715; Predikant te Birdaard tot ca. 1673 en Bozum sinds ca. 1673; Zoon van de predikant te Rinsumageest Franciscus Bavius en Iebeltje Wallinch/Vallinc (dr van Nicolaas Obbonis Vallinc + 4-12-1617; doctor en advocaat van de Hof van Friesland 1602, secretaris van Dokkum april 1603 x Leeuwarden 10-4-1602 Hester van Loo, dr van Jan van Loo, natuurlijke zn van Boudewijn van Loo * Den Haag 27-12-1520 + 1596, Grietman van het Bildt 1557, en Sjoukje Abbes Alberda)
x Leeuwarden, 3e proclamatie 9-2-1668
1449. Anna Camp * ...

1450. Taecke Gerbens g Leeuwarden 17-8-1645; Burger van Leeuwarden 3-3-1668; Zoon van Gerben
x Leeuwarden 22-4-1666
1451. Hiltje Teekes g Leeuwarden 10-11-1643; Dochter van Teke

1480. Ritske Saeckes g Dokkum 12-6-1659; Zoon van de bakkersgezel (1656) en kistmaker Saecke Ritskes (zoon van de bakker en poorter van Dokkum Ritskes Saeckes (zoon van de meester kistenmaker en burger van Dokkum 30-12-1611 Sake Ritskesz (zoon van de burger van Dokkum 13-2-1579 en 9-1-1599 Ritske Saeckes) x Dokkum 23-11-1611 Aeuck Annedr uit Cornjum) o Dokkum 31-10-1635 Pytie Pyters uit Dokkum, o Dokkum 22-11-1656) en Betske Eedes
x ...
1481. N.N.

1496. Alle Jans Boonstra * ca. 1660 + voor 1705; Zoon van de meesterbakker uit Oldeboorn Jan Alles B. en Ruurdje Symens
x Oldeboorn 7-1-1683
1497. Jeltje Hinnes * ... + ...

1498. Feike Johannes uit Oldeboorn; In 1698 eigenaar en gebruiker van stem nr 34 te Boornbergum
x Oldeboorn 15-2-1685
1499. Garbrigh Holstes uit Goïngahuizen

1500. Klaas Hotses (Ferwerda) uit Gaast + ...; Boer, in 1698 eigenaar en gebruiker van stem nr 13 te Gaast, gebruiker van stem nr 6 te Gaast en stem nr 7 te Jutrijp
x ...
1501. N.N.

1502. Taeke Taconides/Taco Hilarides * … + …; Schoolmeester te Deersum 1708 en Oosthem 1715; Zoon van Hille Taconides (+ voor 1698) en Baukje Ulbes (+ na 1728), in 1698 eigenaar van 1/3 van stem nr 5 te Tirns
x Poppingawier 7-4-1709
1503. Grietje Wijnties g Poppingawier 22-1-1688 + na 1749; te Oosthem in 1749 gemeen in staat; Dochter van Wijntien Willems, schoolmeester te Poppingawier in 1680 en mogelijk afkomstig uit Hoogezand, waar een Wijntien Willems op 14-6-1674 lidmaat werd, en (x Deersum 20-4-1684) Antje Freerks

1512. Tyalling Wobbes uit Britsum + ...; Mogelijk zoon van Wobbe Johannes uit Britsum
o Hallum 27-5-1671
1513. Rins Johannis uit Hallum

1514. Oege Tiepkes * ... + ...; Boer, in 1698 gebruiker van stem nr 52 te Hallum
x ...
1515. N.N.

1536. Sijbe Sijbes * ca 1645 † Exmorra 1698/1708; Boer te Exmorra 1698, in 1698 gebruiker van stem nr 20 te Exmorra, in 1708 gebruiker van stem nr 3 te Exmorra; Ontvanger van de belastingen te Exmorra 1708?; Zoon van Sijbe Hessels (* Minnertsga ca 1620 † na 1676; Beneficiant van het St. Annal¬een Hidaard in 1656, te Makkum 1656, te Sexbierum 1657-1676)
x …
1537. N.N.

1542. Rein Baukes * … + …; Ontvanger en dorpsrechter te Parrega, Boer te Parrega 1698, 1708, in 1698 eigenaar voor 1/6 van stem nr 1 te Wons en in 1728 van 1/4, in 1698 en 1728 gebruiker van stem nr 17, 18, 19, 20, 21 en 22 te Parrega; Zoon van Bauke Reins (zoon van Rein Baukes + 1661; Boer te Parrega, en Trijn Holles) = 1868.
xI Parrega 13-2-1687
1543. Tietje Lolles * … + voor 1709 = 1869.

1544. Symen Hessels uit Wirdum + voor 1728; Boer, in 1698 gebruiker van stem nr 85 te Wirdum; xI Wirdum 24-2-1678 Antie Jackles
xII ondertrouw Wirdum 15-12-1695
1545. Hiltie Martens uit Wirdum + na 1728; Boerin, in 1728 gebruiker van stem nr 85 te Wirdum

1552. Sjoerd Ynses
x …
1553. Eelk Douwes * … + …; Dochter van Douwe Tjalkes en (x Joure 12-10-1673) Fouk Idses

1554. Engbert Gerryts * ... + ...; Boer, papist te Makkum, in 1728 eigenaar van stem nr 22 te Gaast voor ½, de andere helft was van Fecke Hendriks, gebruiker van stem nr 6 (eigenaar Tjalling Willem van Camstra) te Makkum
x …
1555. Grietje Willems * ... + ...; In 1698 was Hendrik Willems eigenaar van stem nr 22 te Gaast uit naam van zijn dochter

1568. Syne Walters uit Elahuizen (g Langezwaag 10-9-1676; zoon van Waalter Sijnnes); Zoon van Walter Synnes, in 1728 eigenaar voor 2/3 van stem nr 4 te Nijega
x Nijega 12-3-1699
1569. Rienkje Reins uit Nijega; Dochter van Reyn Ulkes/Uylties, in 1698 gebruiker van stem nr 4 en 8 te Nijega, x IJlst 24-41668 Lijsck Johannes uit IJlst

1572. Alle Rintjes * ... + ...; Boer, in 1698 gebruiker van stem nr 7 te Exmorra
x ...
1573. N.N.

1580. Wouter Cornelis uit Makkum, in 1728 eigenaar en gebruiker van stem nr 2 te Kimswerd
x Makkum 18-12-1694
1581. Jancke Jantjes uit Hindeloopen

1582. Jan N.
x ...
1583. Gelk N.

1596. Sicke Arriens * ... + ...; Boer te Idzega, in 1698 gebruiker van stem nr 7, 8 en 9 (eigenaar Haringh Lodewijk van Harinxma) te Idzega
x ...
1597. N.N.

1598. Pier Sjoerds * … + …; Boer te Ferwoude, in 1728 ¼ eigenaar van stem nr. 34 en 35 te Ferwoude, gebruiker van stem nr 41, 42 en 43 (eigenaar Baukjen, Hendrik, Bavius en Eybertje Renici) te Ferwoude; Zoon van Sjoerd Sybrens, boer te Ferwoude, in 1698 gebruiker van stem nr. 37 en 38 te Ferwoude
x ...
1599. N. N.

1600. Tjebbe Sjoerds (Allegraad) * …; xII Workum 26-7-1711 Grets Jochems
xI Makkum 5-7-1691
1601. Siouck Jacobs

1606. Euwe Gerbens uit Heerenveen; Burger van Leeuwarden 16-12-1710
x ...
1607. N.N.

1612. Enne Hylkes * ca. 1702 + na 1778; Boer te Elahuizen 1738-1758 en Nijega 1768-1778, ordinair huysman te Elahuizen 1749; Zoon van Hylke Hoites (* Sneek … + Woudsend 1737; zoon van de boer op Tinga Hoite Hylkes uit Snikzwaag + Sneek 3-1-1708 en Richt Beernts uit Poppingawier x Sneek 3-4-1701 Nies Ennes uit Haskerdijken + ca 1742). Richt Beerns is dochter van Beern Feckes, boer te Akkrum(zoon van Fekke Beerns, zoon van Beern Goitses en Gats Feckes, en Sciu Sybolts), en Sybrich Jacobs.
x Heeg 9-5-1723
1613. Antje Wybes g Heeg 24-12-1702 + …; Dochter van Wybe Siemens en Sjoertje Lieuwes

1614. Wigle Rienks (Menalda) g Nijega 1706 + voor 1744; Zoon van de schoolmeester en ontvanger te Nijega Rienk Lieuwes Menalda (+ 1748 x Nijega 27-3-1701) en Griet Wighles (g Nijega 1668 + voor 1744; dochter van Wyegle Aesges en Ded Rymers)
x Nijega 25-12-1729
1615. Gooits(ke) Ykkes * Nijega 1708 (g Workum 28-11-1709) + 18-4-1771; Dochter van de boer te Nijega Yke Tjedzes (* Workum … + op zee 1726 xII Workum 23-2-1701; zoon van Tjidse Wybes, zoon van Wybe Sybrants + Workum 1652 en Jancke Reyns, en Gooits Obbes) en Akke Sigbolts uit Dongjum (+ voor 1725); xII Nijega 17-4-1744 Dirk Jottjes Hoekstra g Oudega 26-3-1713 + Nijega 6-2-1786

1616. Roelof A(e)bes * ... + voor 1743; Boer, in 1728 gebruiker van stem nr 23 te Bergum
o Bergum 22-12-1718
1617. Mayke Faber g Drachten 27-7-1684 + Bergum kort voor 19-4-1743; Dochter van de boer, dorpsrechter en meester-chirurgijn Claes/Nicolaas Jansen Faber uit Noorderdrachten (xII Drachten 3-6-1683) en Mettie Ubles uit Oostermeer, dochter van Uble Binnes (x Grootegast 25-3-1655) en Maycke Gerckes

1622. Linse Ebeles g Garijp 23-9-1673 + ...; Zoon van Ybele Linses (g Garijp 14-9-1637; zoon van de boer Linse Ibles uit Garijp; zoon van de boer Ybele Linses + 1626 en Holdu Eelkes, x Garijp 23-3-1636 Gepke Saeckes uit Garijp)
x 1711 (1e proclamatie Garijp 15-3-1711)
1623. Trijntie Jochems uit Bergum

1626. Bartle Hermens te Hemelum in 1707, in 1698 gebruiker van stem nr 11 te Lollum?
x ...
1627. Durkjen Bartles

1640. ? Bouwe Cornelis Hunia g Leeuwarden 16-12-1692 b Leeuwarden 3-1-1749; Zoon van Cornelis Wybes (zoon van Wybe Cornelis uit Kollum) en Swaantie Wybes
x Leeuwarden 4-8-1715
1641. ? Jancke Roelofs Roukema g Leeuwarden 2-7-1694 + Leeuwarden 15-10-1738; Dochter van Roeloff Roukes R. (g Leeuwarden 6-1-1669 b Leeuwarden 25-6-1749; zoon van Roucke Pieckes Nienhuis en Margriet Tyssen Holwerda) en Anna Everhardt

1648. = 1568.
x ...
1649. = 1569.

1652. = 1572.
x ...
1653. = 1573.

1656. Waaije Jacobs Schotsman g Workum 3-11-1678 + …; Schipper; Zoon van de schoenmaker en vroedsman Jacob Jansen S. (x Workum 7-10-1677) en Reurdtke Wajes; xI Workum 8-1-1708 Grietje Hania * … + Workum voor ..-7-1710
xII Workum 6-7-1710
1657. Foekjen Gales g Workum 17-7-1680 + …; Dochter van Gaele Jans en Sijts Aemes (dochter van Aeme Wijbes)

1658. Heere Joukes uit Workum; xII Workum 31-12-1718 Wypk Sybrands * ... + ...; xIII Workum 15-4-1736 Trijntie Kornelis uit Parrega * ...
xI Workum 18-12-1705
1659. Maria Gerlofs uit Gaastmeer

1664. ?Luycke Pyters * ... + voor 1728; In 1698 eigenaar van stem nr 37 voor 1/3 en stem nr 42 te Bakhuizen
x ...
1665. ?Doeye Clases * ... + na 1728; In 1728 eigenaar en gebruiker van stem nr 37 en 42 te Bakhuizen

1666. Nentke Jotties * ... + ...; In 1698 eigenaar van stem nr 23 te Harich uit naam van zijn vrouw
x ...
1667. N.N.

1672. Pytter Lieuwesz g Langweer 23-8-1618 + 29-12-1670/1681; Boer te Langweer; Zoon van Lieuwe N. en Jaen Andries (+ Boornzwaag voor 1650; xII Aalle Claesz, Boer te Langweer + na 1650)
x Langweer 7-5-1644
1673. Syrttye Uylckisdr * ca. 1620 + eind 1681; Dochter van Uylcke Foockes

1674. Botte Martens g Langweer 20-1-1619 + Oppenhuizen 20-4-1670; Boer en dorpsrechter; Zoon van Marten Bottes (+ na 1661)
x 1655
1675. Ansck Louws * … + Oppenhuizen voor 20-4-1670; Dochter van Louw Stoffels (* Terkaple ca. 1605 + na 1670; Boer te Oppenhuizen (Zoon van de mennist Stoffel Rouckes Rouckema boer te Goingarijp + Goingarijp voor 17-5-1627 x … Lyopck Sjouckes + 1617, dochter van Sjouke Pieters uit Deersum en Ansck Aettes) x voor 1631) en Antie Ulkisdr. De vader van Stoffel Rouckes is Roucke Christoffels (+ 1621), zoon van Christoffel Rouckes, zoon van Roucke Tjamckes (+ ca. 1548), zoon van Semke Oneszoon in 1511 landeigenaar te Eagmarijp

1686. Teye Wobbes * ... + ...; Boer, in 1698 gebruiker van stem nr 15 te Lippenhuizen
x ca. 1700
1687. Tryntje Gerbens

1708. Hermen van Mettingen * voor 1667 + …; xII 2-6-1708 Engele Schiltkamp * voor 1690 + …
xI voor 1686
1709. N.N.

1710. Jan Bosman/ter Meulen
x …
1711. N.N.

1716. Wicher Wolters Klosse g Giethoorn 2-4-1639 + …; Zoon van Wolter Wichers K. (* Giethoorn 1595) en Niesje Jacobs
x …
1717. Aaltjen Gerrits

1720. Herke Fookes/Folkerts * ... + ...; Boer, in 1728 eigenaar en gebruiker van stem nr 54 te Oosterzee uit naam van zijn kinderen
x …
1721. Marigjen Folkerts

1722. Syne Nolles * ... + ...; Boer, in 1698 eigenaar voor 7/10 en gebruiker van stem nr 11 te Oosterzee, gebruiker van stem nr 9, 10, 39 en 40 te Oosterzee, in 1728 eigenaar en gebruiker van stem nr 10, 11 en 12 te Oosterzee
x …
1723. Wyts Namnes

1728. Murk Annes Abbema * Jutrijp 1656 + Hommerts 18/19-10-1695; Boer te Hommerts, diaken te Jutrijp; Zoon van Anne Wybes, ontvanger te Hommerts, houtkoopman te IJlst (zoon van Wybe Wabes (zoon van Wabe Wybes en Sjoerdske Haytses en kleinzoon van de boterkoper Wybe Wabesz + Emden 1584, Grietman van Idaarderadeel 1573), mede-eigenaar van de Abbema state, verkocht in 1656, servijsmeester te Emden 1656 en Goyts Sydses), en Righste Maercdr/Murcks (dochter van Murck Everts Ecama, burgemeester van IJlst in 1621, 1626 en 1628, mede Staat ter Admiraliteit te Dokkum 1630; zoon van Evert Murcks Ecama (+ IJlst 12-2-1620), burgemeester van IJlst in 1588, 1591, 1600 en 1616 (zoon van Murck Everts Ecama, zoon van Evert Haitses, eigenaar van de Wierdstreng te Jutrijp) en Richt Sjoerdsdr); xII (Woudsend) Ansck Clases ut Woudsend
xI Hommerts 1683
1729. Maycke Freerksdr (Breutrick) * Jutrijp 1664 + Hommerts 18-10-1695; Dochter van Freerck Goitjes Breutrick (zoon van Goytsen Breutriks, in 1640 eigenaar van stem nr 16 en 38 te Hommerts en samen met Feyke Beutrix eigenaar van stem nr 5 te Hommerts; zoon van de bijzitter van Wymbritseradeel Breutick Feyckez + voor mei 1618) en Meina Thyssens

1730. Ruurd Jans Buma * Hommerts 1654 + 1739/44; Dorpsrechter te Hommerts, in 1698 en 1728 eigenaar en gebruiker van stem nr 11 en in 1698 voor ½ en in 1728 geheel van stem nr 13 te Hommerts, in 1728 eigenaar voor ½ van stem nr 14 te Hommerts en voor ½ van stem nr 3 te Jutrijp; Zoon van Jan Ruurds B. (+ ..-12-1672) en Feicke Sierks (+ 14-2-1692; dochter van Sierk Hotses en Richt Piers, dochter van Pier Sydses (+ voor april 1622; zoon van Sydse Piers (+ Smallebrug 23-1-1619 en Marij Seerps (+ Smallebrug 3-6-1619), x Woudsend 1605 Feick Symens + na april 1622); xII Hommerts 17-3-1709 Jel Bauckes uit Woudsend = 1876.
x Hommerts 1682
1731. Marij Ages * ... + Hommerts 24-12-1707; Dochter van Age Feitses (+ voor 1678) en Hid Nolkes (+ voor 1669; dochter van Nolke Jans, x Woudsend 22-1-1626 en Jets Sierks, dochter van Sierk Sydses (+ ca augustus 1615; zoon van Sydse Piers en Marij Seerps) en Hid Leuckedr) = 1877.

1732. Cornelis Dirckx * … + …; Boer te Oppenhuizen, in 1698 gebruiker van stem nr. 6 en 7 (eigenaar dominee Ernestus Gladthair) te Oppenhuizen; Zoon van Dirk Sierx (+ voor augustus 1659; zoon van de boer te Oppenhuizen Sierck Jarichsz (+ 1622) en Oetske) en Tiesk Cornelis (+ ca. ..-12-1670)
x …
1733. Uilck Wibrens

1734. Anne Taedes * ... + ...; Boer, in 1698 gebruiker van stem nr. 5 (eigenaar Annius van Echten) te Uitwellingerga
x …
1735. Uiltje Wates * ... + ...; Dochter van Watte Eelckes (+ Uitwellingerga 1670; x gerecht Rauwerderhem 12-11-1644) en Reijnsck Hillebrands

1744. Carst Sipkes * Haskerdijken 1634 + Oldeboorn 1678; Boer te Oldeboorn; Zoon van Sipke Yntes, boer te Haskerdijken (stemnr. 7 in 1640), en Riem Carstes; xII ..-4-1671 Aaf Dirx
xI 1660
1745. Aal Jans * … + voor 1671; Dochter van Jan en dochter van Sas Jans

1746. Aucke Doeckes * … + …; Zoon van Doecke Ydes, in 1640 eigenaar van plaats 65b te Oldeboorn (+ Oldeboorn voor 7-5-1663) en Mincke Wolters
x …
1747. N.N.

1760. Ruurd Douwes Altenburg * … + 1694; Zoon van Douwe Riurdts A. (zoon van Riurdt Douus A. en Wobbel Idse) en Dieucke Sickes
x Welsrijp 6-1-1658
1761. Aukien Douwes * Rauwerd 1635

1764. Ulbe Jans [Heslinga] uit Baard + Jorwerd 17-6-1740; In 1698 meier op stem nr 14 (eigenaar Helena van Botnia) en 15 (eigenaar Carel de Lannoy) te Jorwerd, in 1728 alleen nog gebruiker van stem nr 15 te Jorwerd; Zoon van Jan Foppes (+ 15-12-1678) en Trijntje Willems
x Baard 12-3-1682
1765. Trijntie Beerns uit Jorwerd + Jorwerd 10-2-1735; Dochter van Berend Jacobs

1766. Abraham N.
x ca. 1685
1767. Grietje N.

1770. Rintje Iedes of Watses Runia * ... + ...; Boer te Scharnegoutum in 1728
x ca. 1680
1771. N.N.

1776. Minne Sjouckes * ... + na 1688; Boer te Deinum; Zoon van Sjoucke Keimpes, boer te Deinum (zoon van de boer Keimpe Gerritse en Ath Minnesdr)
x ...
1777. Berber Clases

1778. Tjeerd Gaetses + ... + ...; Boer te Deinum; Zoon van Gaetse Tjeerds (zoon van Tiaerdt Arriens, wever te Marssum, en Jantie) en Gerbrich Douwesdr
x ...
1779. N.N.

1780. Edse Hayes * ... + ...; Boer te Drogeham; Zoon van Haije Edsesz en Eets Gerbensdr
x ...
1781. Aeff Willems * ... + ...; Dochter van Willem Jansz te Kollumerzwaag

1782. Jacob Dircx * ... + voor 1687; Boer te Surhuisterveen
x ...
1783. Frouck Heres * ... + Surhuisterveen 1701

1804. Poppe Piers * … + …; Lidmaat te Piaam 1695, dorpsrechter; Zoon van Pier Piers, schoolmeester te Makkum, en Jeltie Meynerts Holckema (dr van Meynert Gerrits H. en Trijn Wijbes); xII (o) Makkum 11-2-1693 Tziets Sijbis
xI Makkum 5-7-1663
1805. Jancke/Johanna Djurres * … + …; Dochter van Diurre en Trintje Yges

1816. Holcke Sjoerds Dijxtra g Bolsward 14-12-1662 + voor 1706; Meesterbakker; Zoon van de bakker Sjoerd Jongers te Bolsward (x Bolsward 12-7-1657) en Hijlck Holckes
x Bolsward 28-12-1684
1817. Bottie Sierks Bontiema g Bolsward 16-10-1661 + 1708/18; Dochter van Sierck Jacobs Bontiema (zoon van Jacob Coerts Bontie/Bontwerker (zoon van Coert Jacobs) x Bolsward 9-1-1625 Bothie Freercx uit Wolsum (dochter van Freerck Holkes en Hylck Tjamkes) x Bolsward 15-1-1654) en Geertje Egberts; xII Idsegahuizum 4-4-1706 Marten Poppes (zoon van Poppe Piers, 1804.)

1818. Pytter Schilstra te Cornwerd
x
1819. N.N.

1820. Marten Heyns uit Allingawier + ...; Boer, in 1698 gebruiker van stem nr 38 te Pingjum; xI Pingjum 28-5-1674 Sioertie Sijperts uit Pingjum
xII Pingjum 3-11-1689
1821. Auk Watses uit Pingjum

1824. Douwe Wybes
x …
1825. N.N.

1826. Uijlke Claases
x …
1827. Auck Claases

1852. Adam Cornelisz, weduwnaar uit West-Vlieland in 1693
x West Vlieland 22-3-1693
1853. Frou Pitters, weduwe uit West-Vlieland in 1693

1854. Wijbrant Roelfs uit West-Vlieland; Waarschijnlijk zoon van Roelif Wijbrants en Mintie Minnis
x West Vlieland 22-7-1690
1855. Geertjen Barents uit West-Vlieland

1856. Jacob Hotses * … + …; Zoon van Hotse Yes (+ 1676; zoon van Yes Ruurds, zoon van Ruurd Hotzes en Jaaike Romerts, en N. Sijbolts) en Antje Jacobs
x …
1857. Feik Sybes

1858. Hessel Ates * ... + ...; Boer, in 1698 gebruiker van stem nr 28 te Grouw
x Grouw 25-3-1677
1859. Oentie Fokes

1860. Watse Sybles * ... + voor 1698
x ...
1861. N.N.

1868. Rein Baukes * … + …; Ontvanger en dorpsrechter te Parrega, Boer te Parrega 1698, 1708; Zoon van Bauke Reins (zoon van Rein Baukes + 1661; Boer te Parrega, en Trijn Holles) = 1542.
xI Parrega 13-2-1687
1869. Tietje Lolles * … + voor 1709 = 1543.

1870. Romke Rienks * ... + ...; Boer, in 1698 eigenaar en gebruiker van stem nr 2 te Hieslum, gebruiker van stem nr 3, 5, 6, 7 en 10 te Hieslum
x …
1871. N.N.

1872. Johannes Ykes Yckema * 1636 + na 23-1-1702; Eigenerfde boer te Abbega, sinds 1668 te Westhem, dorpsrechter en ontvanger te Westhem, na 1692 bijzitter van de grietman van Wymbritseradeel, in 1698 gebruiker van stem nr 7 te Westhem en stem nr 24 te Wolsum; Zoon van Yke Johannes; xI ... Sjoerdtie Baukes * ... + 1668; xII ... Reinsk Wijbes * ... + 1672
xIII …
1873. Yeskje Harmens * … + 11-10-1688

1874. Theodorus Theodorusz Grotius g Franeker 20-10-1658 + voor 1702; Predikant te Wons 1681-1684, Roordahuizum 1684 en Rauwerd 1687-1693; Zoon van Theodorus Grotius * Harlingen ca. 1630 + 1684; Ingeschreven als theologiestudent te Franeker 25-5-1652, praeceptor van de Universiteit van Franeker 1659-1662, burger van Franeker 1660, predikant te Winsum en Baard 1662-1683, afgezet wegens herhaalde dronkenschap en (x Franeker 29-11-1657) Catharina Christianus Schotanus à Sterringa (* Cornjum 2-7-1637 + ...; dochter van Christianus Bernardus S. à S., hoogleraar Grieks en Kerkgeschiedenis te Franeker, grondlegger van de Schotanusatlas, en Aaltje Culemborg)
x Wons 9-3-1684
1875. Syperti Jacobs Abbema * ca. 1660 + ...; Dochter van Jacob Jacobs Abbema (ca. 1610 + Wons 4-5-1684; zoon van Jacob Jacobs van Abbema) en Tied Ennes Lieuckema (ca. 1620 + Kornwerd 28-3-1700; dochter van Enne Broers Lijueckema, x 7-8-1613, en Bauck Sijerx); xII Makkum 9-7-1702 Sjoerd Fransen uit Makkum, meester-chirurgijn

1876. = 1730.
x Hommerts 1682
1877. = 1731.

1878. Syrck/Sjerk Ypes * ... + 1758; Zoon van Ype Heeres (+ Hommerts 22-11-1694) en Jel Zyrks Cnossen, dochter van Siercks Johans Cnossen (zoon van Johan Oepkes Cnossen, zijn verste voorouders zijn Uupca Johannis toe Knossens en Reijnske Siccama ca. 1430, en Jeltje Baes Algera) en Antje Hansen
x Hommerts 28-1-1700
1879. Acke Sijmens * ... + ...; Gedoopt op belijdenis 22-12-1709; Dochter van Sijmen Jans en Antje Jans

1880. Eeltje/Eelke Okkes * Wolsum 1680/85 + Wolsum 12-4-1763; Boer, gedoopt op belijdenis 30-8-1715 te Wolsum, in 1728 eigenaar van 33 pondematen van stem nr. 15 en van ½ van stem nr 17 te Wolsum, welgestelde boer en ontvanger te Wolsum in 1749; Zoon van Ocke Eelckes, mede-eigenaar van stem nr 15 te Wolsum, eigenaar van 3 pondematen van stem nr 18 te Goënga en gebruiker van stem nr 24 te Scharnegoutum (zoon van Eelcke Ockes)
x … (attestatie Pingjum 27-5-1713)
1881. Grietie Johannes Bangma * Achlum 6-2-1674 + Wolsum 29-8-1752; Dochter van Johannes Douwes Bangma uit Pingjum (zoon van Douwe Oedses B. uit Engwier (zoon van Oeds Douwes uit Engwier en Fedtke Steffens) en Griet Johannes) en Hiltie Doedes

1882. Tjalke Piers Reinsma * ca. 1675 + ...; Boer, eigenaar voor 1/3 van stem nr 1 te Sanfirden, gebruiker van stem nr 4 te Dedgum; Zoon van Pier Tjalckes g Hieslum 30-4-1653 + Hieslum 1708; Boer te Hieslum, ouderling (1693) en ontvanger (1701), in 1698 eigenaar van 14 pondematen van stem 5 te Dedgum, gebruiker van stem nr 17 te Hieslum en eigenaar van stem nr 1 te Sanfirden; Zoon van Tjalcke Jans, boer te Hieslum (* Hielsum 1608 x Hieslum 3-5-1635), en Ebel Piers, en Geertje Oenes * Sanfirden 1647/48 + na 1718
x Parrega 16-3-1704
1883. Grijtje Everts * ... + ...; Mogelijk dochter van Evert Goslings, ontvanger en boer, in 1698 eigenaar en gebruiker van stem nr 7 te Lollum

1884. Sioert Symens Ypma * Wieuwerd … + Wieuwerd …; ‘heel welgesteld huisman’ te Wieuwerd 1749, op Swanwert; Zoon van Symen Doedes Epema/Ipma, kerkvoogd van Loënga 1670, lidmaat te Wieuwerd 1683, gebruiker in 1798 van stem nr 11 te Wieuwerd (eigenaar Valerius Glinstra), zoon van Doede Symens en Liutscke Tyepckes Epema/Ipma uit Nijland, en N.N. (genoemd wordt N. Hessels Rheen, dochter van Hessel Sibbles Rheen/ Reenstra + Wieuwerd 23-6-1667, zoon van Sible Ydtses + 31-1-1610 en Antke Watzes van Rheen, + 15-2-1613 dr van Watze Hessels van Rheen op stem nr 17 te Lutkewierum, dorpsrechter en kerkvoogd en Tryn Tjaertsdr Tiara, x Bolsward 9-6-1631 Ycke Tyepckes Epema uit Nijland, maar dan trouwde hij met zijn volle nicht)
x Beetgum 24-5-1705
1885. Auckien/Acke Martens * Hennaard 1680 b Wieuwerd 22-1-1775 (94 jaar oud); Dochter van Marten Jarigs en Jaucke Tiedes

1886. Cornelis Pytters Bosman g Britswerd 13-6-1686; Ontvanger te Wieuwerd, gebruiker van stem nr 1 te Wieuwerd (eigenaar Maurits van Nassau); Zoon van Pytter Cornelis Bosman, zoon van Cornelis Pytters Bosman + Metslawier 10-4-1702, zoon van Cornelis van Bosma + Anjum 14-11-1649 en Geertje Berends + Anjum 10-6-1639, en Fenna Lourens, en Fetje Aukes
x Britswerd 25-9-1712
1887. Trijntje Reyners uit Britswerd

1888. = 1816.
x ...
1889. = 1817.

1890. = 1818.
x ...
1891. = 1819.

1892. = 1820.
x ...
1893. = 1821.

1898. Thijs Aisckes * Rotsterhaule 1669 + Olde-ouwer 1676/77
x …
1899. Antje Wytses

1900. Hendrik Gerkes Crijtenburgh * Harlingen 1640 + Makkum 28-5-1716; Waagmeester, kerkvoogd en strandmeester
x Harlingen 20-10-1672
1901. Sijmentje Sijmens Wijnkan * Harlingen 1652/53 + Makkum 14-4-1712; Dr van equipagemeester Symen Gerryts Wijnkan en Antie Melis

1902. Durk Ruierds uit Makkum
x Makkum 16-9-1688
1903. Fookel Hiddis uit Parrega

1948. Pier Tjalckes g Hieslum 30-4-1653 + Hieslum 1708; Boer te Hieslum, ouderling (1693) en ontvanger (1701), in 1698 eigenaar van 14 pondematen van stem 5 te Dedgum, gebruiker van stem nr 17 te Hieslum en eigenaar van stem nr 1 te Sanfirden; Zoon van Tjalcke Jans, boer te Hieslum (* Hielsum 1608 x Hieslum 3-5-1635), en Ebel Piers = 2038.
x ca. 1670
1949. Geertje Oenes * Sanfirden 1647/48 + na 1718 = 2039.

1950. Evert Goslings, ontvanger en boer, in 1698 eigenaar en gebruiker van stem nr 7 te Lollum
x ...
1951. N.N.

1976. Jacob Jansen uit Loppersum
x Loppersum 11-9-1659
1977. Trijnje Derks uit Loppersum

1984. Idsert Dircksz uit Franeker te Parrega 1628-1637
x ...
1985. Lamck Ruerts

1988. Sytse Feyckes * ... + ...; Onder de klokslag van Bolsward, in 1698 mede-eigenaar van stem nr 13 en 16 te Tjerkwerd, eigenaar voor ½ van stem nr 4 te Hieslum, mede-eigenaar van stem nr 29 te Abbega en voor ½ van stem nr 16 te Oosthem
x ...
1989. N.N.

1998. Albert Alberts te Kubaard 1647-1657; xII Kubaard 3e proclamatie 29-10-1654 Trijn Annes * ... + voor 1657; xIII Kubaard 12-4-1657 Trijn Piers * ...
xI ...
1999. N. N.

2032. Goitien Wybrens uit Tjerkwerd + (voor?) 1719
x Hieslum 7-1-1644
2033. Hijlck Sjoerds * Hieslum 24-3-1622 + ...; Mogelijk dochter van Sjoerd Sijns

2034. Tjerck Alles * ... + ...; Boer, in 1698 gebruiker van stem nr 13 en 14 (eigenaar generaal Menno Baron van Coehoorn) te Parrega
x ...
2035. N.N.

2036. Claes Jarichs uit Ferwoude, boer, in 1698 eigenaar voor 1/3 van zowel stem nr 31 en 32 te Ferwoude, gebruiker van stem nr 6 en 33 te Ferwoude
x …
2037. Eelck Hylkes

2038. Pier Tjalckes g Hieslum 30-4-1653 + Hieslum 1708; Boer te Hieslum, ouderling (1693) en ontvanger (1701), in 1698 eigenaar van 14 pondematen van stem 5 te Dedgum, gebruiker van stem nr 17 te Hieslum en eigenaar van stem nr 1 te Sanfirden; Zoon van Tjalcke Jans, boer te Hieslum (* Hielsum 1608 x Hieslum 3-5-1635), en Ebel Piers
x ca. 1670
2039. Geertje Oenes * Sanfirden 1647/48 + na 1718

NoOt 1118

Datum: 03/01/1706; Archief: DLFS Oud Notarieel Archief Delfshaven; Inventarisnummer: 3866; Aktenummer/Blz. 3/30; Notaris: Gerrit Post; Inhoud: Annetje Jansdr, vrouw van Claes Cornelisz Vermeulen, Neeltje Meesdr, vrouw van Cornelis Ariensz Hartogh, Maritje Claesdr Maes, vrouw van Jan Gerritsz van Nes, Hendrick Brugman en Jacob van Gasten verklaren op verzoek van Aerjaentje Meesdr Hooghwerff, vrouw van Jacob Pietersz van der Dusse dat in 1703 Hendrick Brugman als knecht bij Aerjaentje werkte en Jacob Pietersz van der Dussen die uit India kwam steeds met zijn vrouw ruzie heeft gemaakt. Vier maanden daarna is hij weer op de vaart gegaan met het schip de Arcke Noach. Annetje Jans en Maritje Claes verklaarden te hebben gehoord van Hendrick Claes, wonende in de Swanesteegh te Rotterdam, dat Jacob Pieters omstreeks mei 1705 had gevrijd met een speldenmaakster, mede wonende in de Swartesteegh. Verder nog dat Jacob terugkomende van zijn reis met kapitein van Zijl op 23-12-1705 wederom woordenwisselingen heeft gehad met zijn vrouw.

Bronnen

Boeken
Boersma, een boerenzoon uit Terzool, J. Boersma, ‘s-Gravenhage 1989
Haagsma, oudste generaties, Ien en oar oer it Sint-Annalien to Hidaard, R.S. Roarda, Leeuwarden 1957
Jongeneel; Ons Voorgeslacht 1999
Het geslacht Kromzigt, K.H.P. Kromzigt, Monster 1986 (Rijksweg 302, 2681 SZ Monster)
Stamboom van de familie Taconis, afkomstig van de vlecke Joure, N. Simons-Taconis, Waalre 1987
Genealogie van een familie Visser te Gaastmeer, C.D. Bouma

Internet
Attema, homepage van Dick van Santbrink; http://home.hetnet.nl/~dsantbri/
Bolhoven, homepage van Rob van het Groenewoud; http://huizen.dds.nl/~rvanhetg/rob_gen.html
Boschma, homepage van Wil de Jong; http://members.lycos.nl/eelkes/boschmaweb/f23.htm
Buursma, homepage van Tony Hofstee; http://www.hofsteegenealogy.com/buursma.htm
Draijer, homepage van Jan Willem Draijer; http://janwillem.draijer.net/draijer/
Feytsma/Feitsma, kwartierstaat van Binnert Sjoerds de Jong; http://tjaart-egge.nl/kwartierstaten/Kwartierstaat%20van%20Binnert%20Sjoerds%20de%20Jong%201874%201956.HTM
Frank, Wijckel en Waldburg, kwartierstaat van der Meulen van Irene J. Visser van der Meulen; http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-van-der-meulen/
Loopeker, homepage van Maloud Amstelveen; http://www.xs4all.nl/~maloud/
Potgieter, homepage van Patrick van Griethuysen en Loes Peters; http://www.camerama.demon.nl/pot/pot10/index.html
Schoninga, website van Tjaart Eggens en Douwe Bonnema; http://tjaart-egge.nl/
Solingen, Blaas, Vlok, homepage van Johannes den Hengst; http://home.tiscali.nl/~hengstdj/kwartier%20nl/pg-00001.htm
Sterringa, homepage van Annemarth Sterringa; http://www.home.zonnet.nl/annemarthsterringa/
Tuiten, parenteel van Klaas Jetten; http://members.ziggo.nl/piebe/jetten/pg-00001.htm
Wege(n)wijs, homepage van Frits Wegenwijs; http://www.fritswegenwijs.nl/gen.php